Månedsarkiv: oktober 2018

Små og store venner – Stillingeskole

Hej, vi er to piger der går i 5 kl. Vi har nogle små venner fra 0. kl. Små og store venner er børn fra 0. og 5. kl., der nogle gange mødes og laver nogle sjove aktiviteter sammen. Sidste gang, vi var sammen med dem, lærte vi dem nogle frikvarterslege, 5.b og 0.a blev delt op i 3 hold, og på hvert hold var der
3 små lege, der var bankebøf, dåseskjul og stjerneridder (det var mega sjovt!).

Nogle gange i frikvartererne kommer de små venner over til os, hvis de er kede af
det, eller nogen driller dem, og nogle gange siger de bare hej og leger med os (mega hyggeligt!).

Du kan læse mere om historien i 2sogne bladet her

Ny udgivelse af lokalbladet 2sogne – Oktober


Lokalbladet 2sogne udgives af Lokalrådet for Hejninge og Stillinge. Bladet udkommer 6 gange årligt, trykkes i 1.600 eksemplarer og omdeles gratis til samtlige helårshusstande i området.

Det er tilladt for alle at skrive indlæg til bladet, indholdet skal blot omhandle begivenheder eller informationer som har interesse for beboere i lokalområdet.

Send dit indlæg til 2sogne@gmail.com, deadline er altid den 10. i ulige måneder.

Du kan læse mere om bladets indhold her.