LOKALRÅDETS ÅRSPRIS

Prisen gives til en person, der uegennyttigt arbejder for lokalområdet.

Den gives for det ulønnede bestyrelsesarbejde eller for det frivillige foreningsarbejde. Den gives til en af ”Tordenskjolds Soldater”, der ofte stiller op for lokalområdet og foreningerne, en ildsjæl der yder en indsats ud over det normale i ”det daglige” i lokalområdet.

Prisen kan også gives for ”den gode historie” i et enkeltstående succesfuldt projekt, hvor en ildsjæl har gjort sig særligt positivt bemærket.

Prisen kan også gives til foreninger eller institutioner, der ved frivilligt arbejde løfter en særlig opgave i lokalområdet eller har gennemført et enkeltstående succesfuldt projekt til gavn for en større del af lokalområdet.

Prisen er på 5.000,- kr. og uddeles på det årlige beboermøde.

Foreninger, institutioner og enkeltpersoner kan indstille kandidater til prisen. Indstillingen, der skal være skriftlig og begrundet, skal være Lokalrådet i hænde senest 31. december på mail til 2sogneformand@gmail.com

Ny udgivelse af lokalbladet 2sogne – December

Lokalbladet 2sogne udgives af Lokalrådet for Hejninge og Stillinge. Bladet udkommer 6 gange årligt, trykkes i 1.600 eksemplarer og omdeles gratis til samtlige helårshusstande i området.

Det er tilladt for alle at skrive indlæg til bladet, indholdet skal blot omhandle begivenheder eller informationer som har interesse for beboere i lokalområdet.

Send dit indlæg til 2sogne@gmail.com, deadline er altid den 10. i ulige måneder.

Du kan læse mere om bladets indhold her.

Små og store venner – Stillingeskole

Hej, vi er to piger der går i 5 kl. Vi har nogle små venner fra 0. kl. Små og store venner er børn fra 0. og 5. kl., der nogle gange mødes og laver nogle sjove aktiviteter sammen. Sidste gang, vi var sammen med dem, lærte vi dem nogle frikvarterslege, 5.b og 0.a blev delt op i 3 hold, og på hvert hold var der
3 små lege, der var bankebøf, dåseskjul og stjerneridder (det var mega sjovt!).

Nogle gange i frikvartererne kommer de små venner over til os, hvis de er kede af
det, eller nogen driller dem, og nogle gange siger de bare hej og leger med os (mega hyggeligt!).

Du kan læse mere om historien i 2sogne bladet her

Ny udgivelse af lokalbladet 2sogne – Oktober


Lokalbladet 2sogne udgives af Lokalrådet for Hejninge og Stillinge. Bladet udkommer 6 gange årligt, trykkes i 1.600 eksemplarer og omdeles gratis til samtlige helårshusstande i området.

Det er tilladt for alle at skrive indlæg til bladet, indholdet skal blot omhandle begivenheder eller informationer som har interesse for beboere i lokalområdet.

Send dit indlæg til 2sogne@gmail.com, deadline er altid den 10. i ulige måneder.

Du kan læse mere om bladets indhold her.

Åben skole for kommende 0. Klasser

Den 19. september fra kl. 16-18 holder Trelleborg åben skole.
På Trelleborg Friskole er vi noget ganske særligt, det vil vi gerne viser jer, når vi holder åben skole, for de kommende 0.klasser

Du kan læse mere om arrangementet ved, at klikke her.

Vi glæder os meget til, at præsentere vores fantastiske skole for jer.

Venlig hilsen
Trelleborg Friskole

Vil du være med til at rykke verden?

Stillinge spejderne har stor succes og tiltrækker mange børn, som vil være en del af vores fællesskab. Derfor mangler vi engagerede unge og voksne, som vil være spejderledere. Dette er en invitation til dig, hvis du har lyst til at tage del i vores spejderarbejde som leder, som medhjælper eller som én, vi må ringe til, når vi har brug for et par ekstra hænder.

Ring til Karsten Jørgensen, tlf. 22 34 73 95 eller Peter Nielsen, tlf. 51 25 32 19.
Du kan også læse mere på www.stillinge.gruppesite.dk

Ny udgivelse af lokalbladet 2sogne – August

Lokalbladet 2sogne udgives af Lokalrådet for Hejninge og Stillinge. Bladet udkommer 6 gange årligt, trykkes i 1.600 eksemplarer og omdeles gratis til samtlige helårshusstande i området.

Det er tilladt for alle at skrive indlæg til bladet, indholdet skal blot omhandle begivenheder eller informationer som har interesse for beboere i lokalområdet.

Send dit indlæg til 2sogne@gmail.com, deadline er altid den 10. i ulige måneder.

Du kan læse mere om bladets indhold her.

Miljøbevidste dagplejebørn

Dagplejen i Kirke Stillinge har haft affaldsindsamling i uge 17, hvor vi hver dag gik en ny rute i byen. Vores børn er gået op i projektet med en iver så stor, at vi nok ikke kommer til at gå forbi noget affald mere.

Dette indlæg er skrevet i uge 19, og vi samler til stadighed affald op efter folk, som ikke tænker sig om og derfor vil vi lige appellere til folk på gaderne i vores by om at bruge skraldespandene eller tage det med hjem. Dejlig sommer til alle fra dagplejen.

Får du ikke 2sogne i din postkasse?

Hvis du er fastboende i lokalområdet men ikke får 2sogne i din postkasse, så fortæl det til Lokalrådet, og vi vil sørge for, at det bliver gjort i fremtiden.
Så vidt det er muligt udkommer bladet altid den første weekend i lige måneder.

Lokalrådet
E-mail: 2sogneformand@gmail.com