VELKOMMEN TIL 2SOGNE 

Hejninge Stillinge Lokalråd er en forening, som varetager interesser for lokalområdet, skaber sammenhold og fællesskab ved aktiviteter og tiltag samt udvikler og igangsætter initiativer, som gør lokalområdet mere attraktivt.

SENESTE NYT

2sogne oktober 2022

2sogne oktober 2022 kan læses ved at klikke på nedenstående forside. Rigtig god læselyst.

2sogne oktober forside 211x300 1

Lokalbladet 2sogne udgives af Lokalrådet for Hejninge og Stillinge. Bladet udkommer 6 gange årligt, trykkes i 1.600 eksemplarer og omdeles gratis til samtlige helårshusstande i området.

Det er tilladt for alle at skrive indlæg til bladet, indholdet skal blot omhandle begivenheder eller informationer, som har interesse for beboere i lokalområdet.

Send dit indlæg til 2sogne@gmail.com, deadline er altid den 10. i ulige måneder.

2sogne august 2022

2sogne august 2022 kan læses ved at klikke på nedenstående forside. Rigtig god læselyst.

2sogne august forside 211x300 1

Lokalbladet 2sogne udgives af Lokalrådet for Hejninge og Stillinge. Bladet udkommer 6 gange årligt, trykkes i 1.600 eksemplarer og omdeles gratis til samtlige helårshusstande i området.

Det er tilladt for alle at skrive indlæg til bladet, indholdet skal blot omhandle begivenheder eller informationer, som har interesse for beboere i lokalområdet.

Send dit indlæg til 2sogne@gmail.com, deadline er altid den 10. i ulige måneder.

2sogne juni 2022

2sogne juni 2022 kan læses ved at klikke på nedenstående forside. Rigtig god læselyst.

2sogne juni 211x300 1

Lokalbladet 2sogne udgives af Lokalrådet for Hejninge og Stillinge. Bladet udkommer 6 gange årligt, trykkes i 1.600 eksemplarer og omdeles gratis til samtlige helårshusstande i området.

Det er tilladt for alle at skrive indlæg til bladet, indholdet skal blot omhandle begivenheder eller informationer, som har interesse for beboere i lokalområdet.

Send dit indlæg til 2sogne@gmail.com, deadline er altid den 10. i ulige måneder.

Hejninge-Stillinge Lokalråd har et tæt samarbejde med Sydsjællands og Lolland-Falsters politi, som udgiver DIALOGEN. I dette nummer bl.a. kan læse om stort fald i antal indbrud.

DIAlogen marts 2022 Slagelse

2sogne april 2022

2sogne april 2022 kan læses ved at klikke på nedenstående forside. Rigtig god læselyst.

2sogne april 2022

Lokalbladet 2sogne udgives af Lokalrådet for Hejninge og Stillinge. Bladet udkommer 6 gange årligt, trykkes i 1.600 eksemplarer og omdeles gratis til samtlige helårshusstande i området.

Det er tilladt for alle at skrive indlæg til bladet, indholdet skal blot omhandle begivenheder eller informationer, som har interesse for beboere i lokalområdet.

Send dit indlæg til 2sogne@gmail.com, deadline er altid den 10. i ulige måneder.

2sogne februar 2022

2sogne februar 2022 kan læses ved at klikke på nedenstående forside. Rigtig god læselyst.

2sogne februar forside

Lokalbladet 2sogne udgives af Lokalrådet for Hejninge og Stillinge. Bladet udkommer 6 gange årligt, trykkes i 1.600 eksemplarer og omdeles gratis til samtlige helårshusstande i området.

Det er tilladt for alle at skrive indlæg til bladet, indholdet skal blot omhandle begivenheder eller informationer, som har interesse for beboere i lokalområdet.

Send dit indlæg til 2sogne@gmail.com, deadline er altid den 10. i ulige måneder.

2sogne december 2021

2sogne december 2021 kan læses ved at klikke på nedenstående forside. Rigtig god læselyst.

2sogne december 2021

Lokalbladet 2sogne udgives af Lokalrådet for Hejninge og Stillinge. Bladet udkommer 6 gange årligt, trykkes i 1.600 eksemplarer og omdeles gratis til samtlige helårshusstande i området.

Det er tilladt for alle at skrive indlæg til bladet, indholdet skal blot omhandle begivenheder eller informationer, som har interesse for beboere i lokalområdet.

Send dit indlæg til 2sogne@gmail.com, deadline er altid den 10. i ulige måneder.

BEBOERMØDE

Hejninge Stillinge lokalråd inviterer til
BEBOERMØDE
onsdag den 3. november kl. 19
i Huset på Bildsøvej 74C, Kirke Stillinge
Generalforsamling kl. 19

Dagsorden:
• Valg af dirigent
• Formandens beretning
• Kassererens beretning
• Indkomne forslag
• Valg af Lokalråd og suppleanter (valg af stemmetællere)
På valg er Morten Brøgger, Bolette Trier Nissen, Karen Brøndel og
Kirsten Lambert. Alle ønsker genvalg
• Valg af revisorer
På valg er Jane Brodthagen og Egon Henriksen. Begge ønsker genvalg.
• Eventuelt
Forslag skal sendes til 2sogneformand@gmail.com senest 2 uger før Beboermødet.
Lokalrådet giver kaffe, te og kage.

Musikcafé kl. 20
Kom til hyggelig og sjov Musikcafé med musiker Per Emil Buch.
Per Emil spiller og synger egne og andres sange, og i aftenens løb vil han levere dejlig musik fra flere hylder – blandt andet jazz, folkemusik og shanty. Det hele krydres med absolut sandfærdige røverhistorier.
Tag familien, venner og naboer med og få en hyggelig og sjov aften sammen.
Køb øl, vand og vin til rimelige priser i baren.

2sogne oktober 2021

2sogne oktober 2021 kan læses ved at klikke på nedenstående forside. Rigtig god læselyst.

Valgmøde i Kr. Stillinge

Lokalbladet 2sogne udgives af Lokalrådet for Hejninge og Stillinge. Bladet udkommer 6 gange årligt, trykkes i 1.600 eksemplarer og omdeles gratis til samtlige helårshusstande i området.

Det er tilladt for alle at skrive indlæg til bladet, indholdet skal blot omhandle begivenheder eller informationer, som har interesse for beboere i lokalområdet.

Send dit indlæg til 2sogne@gmail.com, deadline er altid den 10. i ulige måneder.

Valgmøde i Stillinge Forsamlingshus

Valgmøde – Kommunalvalg 2021

Lokalrådet inviterer til 

VALGMØDE i Stillinge Forsamlingshus
onsdag den 15. september kl. 19 – ca. 21.30

Mød dine lokalpolitikere, hør deres holdninger og få svar på dine spørgsmål.

Ved valgmødet er alle partier, som sidder i byrådet i øjeblikket, repræsenteret, og mange stiller op med spidskandidaten.

Program for valgmødet:

  • Velkommen 
  • Aftenens program 
  • Kort præsentation ved hver politiker 
  • Spørgsmål fra salen
  • Pause med kaffe, te og kage
  • Spørgsmål fra salen
  • Kort afrunding ved hver politiker 
  • Farvel og tak 

Journalist Carsten Lysdal er dirigent på valgmødet. Carsten er nu redaktør på Sjællandske Slagelse og pr. 1. september nyhedsredaktør på Sjællandske, Dagbladet og Nordvestnyt. Carsten er skarp og retfærdig, og han er garant for god og sober debat i salen.

Lokalrådet er vært ved kaffe, te og kage, mens øl og vand kan købes i baren.
Ingen tilmelding – bare mød op i god tid.

Kirke Stillinge Hyggeklub kalder til samling!!!

Kirke Stillinge Hyggeklub kalder til samling første gang tirsdag den 24. august 2021 kl. 13 i byens gamle og hyggelige præstegård i Kirke Stillinge.

Kan du ikke komme 1. gang kommer du bare den næste  – vi mødes nemlig hver tirsdag kl. 13 – 16. Der er  kørsel med Egons Bus fra eget hjem tur/rt. såfremt det ønskes  – kontakt Annelise tlf. 30 71 00 82 for kørselstilmelding og for øvrig information omkring Hyggeklubben  

Programmet er i skrivende stund ikke endelig lagt, men bestyrelsen lover et spændende efterår med mange spændende aktiviteter, foredrag, spil, udflugter, fællesspisning  – og ikke mindst en masse snak, grin og sjove timer, når man mødes i Kirke Stillinge Hyggeklub – nogle af os er pensionister med lidt alder på bagen  – så vi har også brug for ”unge pensionister ” der kan sætte lidt liv i kludene med gode grin – alle som én er velkomne – her er de bedste betingelser for at finde nye bekendtskaber – nye gode venner  – og altid en go’ kop kaffe med bagværk. 

Med venlig hilsen bestyrelsen for Kirke Stillinge Hyggeklub
Bent – Erna – Else – Inger – Annelise