Borgerbussen – nyt tiltag fra Slagelse Kommune med gratis bus i lokalområdet

Dette indlæg er skrevet af Slagelse Kommune og repræsenterer nødvendigvis ikke Hejninge-Stillinge Lokalråds holdning til emnet. 

Når skoleklokken ringer ind til et nyt skoleår i august 2020, bliver det også starten på en ny borgerbus, som afløser buslinjerne 438, 439 og 491. Det har Erhverv og Teknikudvalget besluttet på sit møde den 10.  oktober. Borgerbussen er en forsøgsordning. Det betyder, at den skal evalueres inden sommerferien 2021, hvorefter der skal tages stilling til den fremtidige kollektive trafik i Stillinge-området.

I modsætning til de nuværende busser, hvor man skal købe billet, bliver borgerbussen gratis at køre med, og vi håber, at det kan være med til at gøre bussen mere attraktiv for flere målgrupper. Vi havde håbet, at vi kunne starte borgerbussen allerede i januar, men det har vist sig at være mere fordelagtigt at vente til august 2020. Det giver også den fordel, at vi får bedre tid til at forberede den nye bus, og at den kommer til at starte samtidig med skoleåret.

Ruten for den nye bus er i store træk på plads. I tilrettelæggelsen af ruten har vi blandt andet brugt de input, som vi fik i forbindelse med borgermøderne i sommer. Det er dog vigtigt, at understrege, at der stadig kan ske småjusteringer af ruten – vi kigger især på skolebørnene til Stillinge Skole og deres kørsel, og det kan måske føre til småjusteringer af de konkrete veje bussen kommer til at køre ad. Ruten og vejene, som bussen kører ad, kan ses på kortet og faktaboksen, men den skal indtil videre tages med det forbehold, at der kan ske småjusteringer frem mod driftsstart. 

Vi arbejder nu også på at nedsætte en følgegruppe bestående af blandt andet repræsentanter fra Hejninge Stillinge Lokalråd, Havrebjerg Sogneforening og Tårnborg Lokalråd. Meningen er, at følgegruppen kommer til at følge forsøget. Vi vil inviterer lokalrådene, når vi har lavet en beskrivelse og plan for følgegruppens arbejde.

Her kommer bussen til at køre:

Bildsøvej · Bohøjvej · Hjorthøjvej· Kalundborgvej · Kildemarksvej · Kongsmarkvej · Krænkerupvej · Løvegade · Marievangsvej · Ndr.Ringgade · Stillingevej · Strandvejen · Vestre Ringgade

Borgerbussen i Stillinge-området

Slagelse Kommune

2sogne december

2sogne december 2019 bliver omdelt i lokalområdets postkasser i disse dage, her kan du læse online-versionen.

2sogne december 2019

I bladet kan du blandt andet læse nyt fra Lokalrådet, årsprisen 2019, dato for næste års beboermøde, invitation til vikingejul på Trelleborg, foredrag i Stillinge Forsamlingshus, borgerbussen og meget mere.

Lokalbladet 2sogne udgives af Lokalrådet for Hejninge og Stillinge. Bladet udkommer 6 gange årligt, trykkes i 1.600 eksemplarer og omdeles gratis til samtlige helårshusstande i området.

Det er tilladt for alle at skrive indlæg til bladet, indholdet skal blot omhandle begivenheder eller informationer, som har interesse for beboere i lokalområdet.

Send dit indlæg til 2sogne@gmail.com, deadline er altid den 10. i ulige måneder.

Fællesskabsstafet i lokalområdet

Lokalrådet og Stillinge IF arrangerer i samarbejde Fællesskabsstafet, som er et nyt tiltag i Slagelse Kommune. Arrangementet afholdes her i området mandag og tirsdag den 7.-8. oktober.
Stafetten skal transporteres fra Korsør igennem Vestsjælland for at ende i Skælskør.
Se program for lokale aktiviteter i nedenstående pdf.

Fællesskabsstafet Stillinge

2sogne oktober 2019

2sogne oktober 2019 bliver omdelt i lokalområdets postkasser i disse dage, her kan du læse online-versionen.

2sogne oktober 2019

I bladet kan du blandt andet læse om en masse lokale aktiviter, som afholdes indenfor de næste par måneder, og bladet kan også bruges nærmest som et opslagsværk, hvis du står og har brug for en håndværker.

Lokalbladet 2sogne udgives af Lokalrådet for Hejninge og Stillinge. Bladet udkommer 6 gange årligt, trykkes i 1.600 eksemplarer og omdeles gratis til samtlige helårshusstande i området.

Bladet er et beboerblad, og det er tilladt for alle at skrive indlæg til bladet, indholdet skal blot omhandle begivenheder eller informationer som har interesse for beboere i lokalområdet.

Send dit indlæg til 2sogne@gmail.com, deadline er altid den 10. i ulige måneder.

2sogne august 2019

2sogne august 2019 bliver omdelt i lokalområdets postkasser i disse dage, her kan du læse online-versionen.


2sogne august 2019

I bladet kan du blandt andet læse om at Lokalrådet arrangerer virksomhedsbesøg på Scanmetals i Kr. Stillinge, hvor alle borgere er velkomne, du kan læse nyt om Stillinge-bussen, Art-Market, flere nyheder fra Stillinge IF, kirkebladet og meget mere.

Lokalbladet 2sogne udgives af Lokalrådet for Hejninge og Stillinge. Bladet udkommer 6 gange årligt, trykkes i 1.600 eksemplarer og omdeles gratis til samtlige helårshusstande i området.

Det er tilladt for alle at skrive indlæg til bladet, indholdet skal blot omhandle begivenheder eller informationer som har interesse for beboere i lokalområdet.

Send dit indlæg til 2sogne@gmail.com, deadline er altid den 10. i ulige måneder.

Picnickoncert den 2. august og Strandfestival den 3.-4. august

Årets picnickoncert, som afholdes af Hejninge-Stillinge Lokalråd, afholdes fredag den 2. august kl. 18 på fodboldbanen ved Stillingehallen.

Arrangementet starter med en lille times trommeshow leveret af Masterdrummer Sylvester Agbedoglo fra Vest Afrika. Han vil medbringe masser af forskellige trommer, og alle, der har lyst, får mulighed for at prøve at slå på tromme.

Klokken 19.30 kommer partybandet Starscream på scenen. Bandet består af 5 musikere, som spiller hits og klassikere fra Beatles, Phil Collins, Thomas Helmig, Kim Larsen m.fl.

Sidste år blev fyrværkeriet aflyst på grund af tørken. Klokken 22.00 vil der, hvis forholdene tillader det, blive et stort festfyrværkeri.

Der er således lagt op til en festlig aften med forhåbentlig mange gæster fra land, by og strand. Picnickurven medbringer du selv, drikkevarer købes på pladsen.

Picnickoncerten er startskuddet til årets Strandfestival, som arrangeres af en styregruppe bestående af lokale og Slagelse Kommune. Du kan se program og få informationer om arrangementet på strandfestival.dk

Borgermøde om borgerhus i vores lokalområde

Slagelse Kommune inviterer til borgermøde om forsøgsprojekt med borgerbus i vores lokalområde

Onsdag den 19. juni kl. 17-20
Sted: HUSET (for enden af Stillingehallen), Bildsøvej 76B, 4200 Slagelse

• Vil du være med til at omtænke den kollektive trafik i landdistrikterne?
• Vil du være med til at lave et forsøgsprojekt, der vil ændre den nuværende buskørsel

– Hør om idéen om borgerbussen – hvilke muligheder er i spil
– Hør om processen og kom med input til forsøgsprojektet
– Vi byder på sandwich og drikkevarer

Tilmelding til:
landdistriktsudvikling@slagelse.dk
senest den 17. juni 2019.

Venlig hilsen
Erhvervs- og Teknikudvalget

2sogne juni

2sogne juni 2019 er trykt og bliver omdelt i lokalområdets postkasser senest i starten af juni måned, men du kan også læse bladet i sin fulde udgave her. God læselyst.

2sogne april 2019

2sogne april 2019 bliver omdelt i lokalområdets postkasser senest i sidste weekend i marts måned, men du kan også læse bladet i sin fulde udgave her. God læselyst.

2sogne april 2019

2sogne april 2019

I bladet kan du læse yderligere info vedrørende de arrangementer, som er indskrevet i kalenderen her på siden.

Lokalbladet 2sogne udgives af Lokalrådet for Hejninge og Stillinge. Bladet udkommer 6 gange årligt, trykkes i 1.600 eksemplarer og omdeles gratis til samtlige helårshusstande i området.

Det er tilladt for alle at skrive indlæg til bladet, indholdet skal blot omhandle begivenheder eller informationer som har interesse for beboere i lokalområdet.

Send dit indlæg til 2sogne@gmail.com, deadline er altid den 10. i ulige måneder.