Månedsarkiv: juni 2018

Miljøbevidste dagplejebørn

Dagplejen i Kirke Stillinge har haft affaldsindsamling i uge 17, hvor vi hver dag gik en ny rute i byen. Vores børn er gået op i projektet med en iver så stor, at vi nok ikke kommer til at gå forbi noget affald mere.

Dette indlæg er skrevet i uge 19, og vi samler til stadighed affald op efter folk, som ikke tænker sig om og derfor vil vi lige appellere til folk på gaderne i vores by om at bruge skraldespandene eller tage det med hjem. Dejlig sommer til alle fra dagplejen.

Får du ikke 2sogne i din postkasse?

Hvis du er fastboende i lokalområdet men ikke får 2sogne i din postkasse, så fortæl det til Lokalrådet, og vi vil sørge for, at det bliver gjort i fremtiden.
Så vidt det er muligt udkommer bladet altid den første weekend i lige måneder.

Lokalrådet
E-mail: 2sogneformand@gmail.com

Ny udgivelse af lokalbladet 2sogne – Juni


Lokalbladet 2sogne udgives af Lokalrådet for Hejninge og Stillinge. Bladet udkommer 6 gange årligt, trykkes i 1.600 eksemplarer og omdeles gratis til samtlige helårshusstande i området.

Det er tilladt for alle at skrive indlæg til bladet, indholdet skal blot omhandle begivenheder eller informationer som har interesse for beboere i lokalområdet.

Send dit indlæg til 2sogne@gmail.com, deadline er altid den 10. i ulige måneder.

Du kan læse mere om bladets indhold her.