Månedsarkiv: marts 2017

Landsbyernes erhvervsnetværk

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Landsbyernes Erhvervsnetværk til afholdelse onsdag den 19. april 2017, kl. 19.00 i HUSET, Bildsøvej 74C, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse.
Dagsorden efter vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse og fremlæggelse af budget
 4. Evt. indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af suppleanter
 8. valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Forslag til behandling under pkt. 4 skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslag kan sendes tillandsbyerneserhverv@gmail.com.
Se mere på www.landsbyerhverv.dk
Med venlig hilsen
Lars Emde Poulsen / Formand for Landsbyernes Erhvervsnetværk

Grundejerforeningen Stoukærgaard

Grundejerforeningen Stoukærgaard

Indkalder hermed til den årlige generalforsamling

Torsdag den 27. april 2017 kl. 19.00

Stillinge Forsamlingshus, Stillingevej 88

”Dagsorden i henhold til vedtægterne”

Vedtægterne kan findes på www.2sogne.dk

Forslag stiles til formand Søren Kristian Johansen, Rugmarken 23, 4200 Slagelse,

enten pr. brev eller på mail: psjohansen@dbmail.dk senest 20. april 2017.

Hyggeaften i Kirke Stillinge Forsamlingshus

Torsdag den 30. marts 2017 kl. 18.00

MENU
Svinekam stegt som vildt med waldorfsalat, tyttebær, bønner, hvide og brune kartofler
Citrofromage med flødeskum
Kaffe og småkager
Pris pr. cuvert er kr. 100.00 eksklusiv drikkevarer.

tilmelding:
senest søndag den 26. marts 2017 til Dorthe Jonge på telefon 28796997 eller på mail dorthejonge@hotmail.dk

Claus i forsamlingshuset på telefon 58547291

Landsbykorets Forårskoncert

Tirsdag, d. 4. april kl. 19.00 i Stillinge Kirke

Det er blevet tid til Landsbykorets traditionsrige forårskoncert i kirken. Programmet bliver en bred vifte af kendt og knap så kendt, nyt og gammelt, dansk og engelsk.
Ved koncerten i år spiller desuden en jazz-trio bestående af Axel Toft (klarinet), Kurt Richter (klaver) og Frank Henriksen (bas).
Efter koncerten inviteres alle til det store kaffe-/kagebord i Stillinge Forsamlingshus til en pris af kr. 35,-.

Ses vi til lokalrådets beboermøde?

Lokalrådet afholder det årlige Beboermøde
Torsdag d. 9. marts 2017 kl. 19.00

Mødet holdes i HUSET, Bildsøvej 74 C

Lokalrådet er vært ved kaffe/te og brød

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af Lokalråd og suppleanter
  (valg af stemmetællere)
 6. Valg af revisorer
 7. Eventuelt
  Overrækkelse af Lokalrådets Årspris.

Vil du være godt forberedt til beboermødet, kan vi anbefale at du kigger lidt på følgende links:
Referater fra Lokalrådets møder
Noter fra landsbyvandring juni 2016
Lokal udviklingsplan

Gymnastikopvisning I Stillinge Idrætsforening

Søndag d. 26. Marts 2017 fra kl. 14.00 – 16.00 i Stillingehallen.
Kom og se, hvad de glade gymnaster har arbejdet med i vinterens løb…

* Fælles ind- og udmarch

* Far Mor Barn * Krudtugler

* Børnespringhold * Zumba

* Trampolin * Gæstehold

Der kan købes kaffe, te og kage. Cafeteriaet er åbent for salg.
FRI ENTRÉ.