Månedsarkiv: december 2016

Lokalrådets Årspris

Prisen gives til en person, der uegennyttigt arbejder for lokalområdet. Den gives for det ulønnede bestyrelsesarbejde eller for det frivillige foreningsarbejde. Den gives til en af ”Tordenskjolds Soldater”, der ofte stiller op for lokalområdet og foreningerne, en ildsjæl der yder en indsats ud over det normale i ”det daglige” i lokalområdet.
Prisen kan også gives for ”den gode historie” i et enkeltstående succesfuldt projekt, hvor en ildsjæl har gjort sig særligt positivt bemærket.
Prisen kan også gives til foreninger eller institutioner, der ved frivilligt arbejde løfter en særlig opgave i lokalområdet eller har gennemført et enkeltstående succesfuldt projekt til gavn for en større del af lokalområdet.
Prisen er på 5.000,00 kr. og uddeles på det årlige beboermøde.
Foreninger, institutioner og enkeltpersoner kan indstille kandidater til prisen. Indstillingen, der skal være skriftlig og begrundet, skal være
Lokalrådet i hænde senest 31. december.
På Lokalrådets vegne – Lars Schou
2sogneformand@gmail.com
Hejninge-Stillinge Lokalråd

kravlenisserI løbet af efteråret har børnene beskæftiget sig med temaet Natur og naturfænomener i deres aldersgrupper, hvor de har talt om vejret, farvernes skiften, løvfald, samt hvad dyrene gør, når det bliver koldt. Årstidernes frugt og grøntsager, og hvad de kan bruges til, er også tema. Alt hvad der er høstet i vores have og køkkenhave har børnene, sammen med de voksne, tryllet om til lækker syltetøj, supper, boller eller kager. Askehavegårds dyr får både grøntsager og frugt som supplement til deres fuldfoder. De får også gammelt tørret brød som ekstra guf.
Så er stilheden forbi… Vi har i sensommeren fået bygget et nyt hus til dyrene. Det er lidt større og noget bedre indrettet end det gamle hus. I den første uge af november vendte de sidste dyr tilbage til Askehavegård. Hønsene har fået nye, lækre redekasser, og kaninerne har fået en stor udendørs gravegård, som er foret med hegn, så de kan grave uden at grave sig ud af indhegningen.
Den søde juletid… og ventetid
Snart er det jul, og børnene er i fuld gang med at jule. En af de største opgaver for børnene i juletiden er at kunne holde på hemmeligheder. De har længe været i gang med overraskelser, som de skal have med hjem til mor og far til jul.
I december måned kan ventetiden være meget lang, når man tæller ned til juleaften. Så vi prøver på bedste vis at få tiden til at gå med juleklip og julesang. Børnene lærer om julens traditioner, eller i hvert fald de mest håndgribelige af dem. De lærer om nedtælling til jul ved hjælp af adventslys, der synges julesange, og de lærer om vigtigheden af at opføre sig pænt, for julemanden ved jo som bekendt alt…
Torsdag d. 15. december holder vi den årlige juletræsfest, hvor børnene går Lucia optog. Der bliver blitzet og optaget til den store guldmedalje af stolte og glade forældre, når de små poder kommer ind med lys i hænderne og glorie på hovedet. Efter det fine optog, serverer de flittige forældre i Aktivitetsudvalget gløgg og æbleskiver, sidstnævnte spises i rigelige mængder af både børn og voksne. Og man kan jo ikke have en juletræsfest uden en helt speciel gæst, som kører i kane og leverer gaver til alle jordens børn…

Velkommen
Vi vil gerne byde varmt velkommen til:
Felix, der starter den 1. december på Laden.
Malthe, der starter den 1. december hos Larverne.
Vi siger også velkommen til William, der starter den 1. januar på hos Larverne.
Vi ønsker jer en dejlig start og en fantastisk tid i Askehavegård Børnehave.

Bestyrelsen
Ved forældremødet den 5. oktober blev der afholdt valg til Askehavegårds bestyrelse. Helle H Jensen og Annette L Sørensen blev valgt som bestyrelsesmedlemmer, Heidi Rosenkilde Larsen og Christian Pedersen blev valgt som suppleanter.
Ved bestyrelsesmødet, den 2. november 2016 konstituerede bestyrelsen sig og Pia Nielsen blev genvalgt til formand og Annette Linea Sørensen blev valgt til næstformand. Den samlede bestyrelse består af:
Pia Nielsen (formand og LDD mandat fra Danske Daginstitutioner),
Annette Linea Sørensen(næstformand),
Louise Holme Hansen (LDD mandat fra Danske Daginstitutioner),
Helle Hartman Jensen (bestyrelsesmedlem),
Peter Holm (bestyrelsesmedlem),
Heidi Rosenkilde Larsen (suppleant),
Christian Pedersen(suppleant), Palle Woss
Petersen (LDD suppleant og direktør forDanske Daginstitutioner), samt Børnehavens leder og en medarbejderrepræsentant.

Fuldt hus

Askehavegård har, efter aftale med kommunen, valgt at åbne op for 6 vuggestuebørn mere. Det betyder, at vi får en hel vuggestuegruppe med 12 pladser.

Tak…

Til sidst vil vi gerne sige tak for endnu et dejligt år i Askehavegård Børnehus til både børn og forældre og ikke mindst et særlig tak til vores super motiverede personale, som yder en kæmpe indsats året rundt. Uden jer vil Askehavegård ikke være Askehavegård!
De bedste julehilsener
Bestyrelsen i Askehavegård

Nyt fra Stjernen

Så står julen snart for døren og vi byder igen i år på forskellige juleaktiviteter i klubben. Fra d. 28. november, hvor der vil der være mulighed for at lave julegaver, bage småkager, klippe klistre & lidt julelege frem til sidste klubdag den 14. december, hvor der afsluttes med det traditionelle julebanko.
Julebanko kl. 15.30-18.30. Der er almindelig åbningstid denne dag, alt dette er kun for medlemmer.
Følg med på tavlen i klubben for de forskellige aktiviteter.
Vi i bestyrelsen ønsker Jer alle en rigtig dejlig jul & et super skønt nytår med hygge familien. Vi ses igen d. 9. januar.
På bestyrelsens vegne
Dorthe Gliese

Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ”Ungdomsklubben Stjernen”
Bildsøvej 74 C 1. sal Lørdag d. 28./1. 2017 kl. 17.00 med efterfølgende spisning.
Tilmelding til spisning nødvendigt senest d. 18/1 2017 
til Annette på tlf. 22 40 33 49.

Dagsorden:
• Valg af dirigent
• Valg af stemmetællere
• Årsberetning ved formand Dorthe Gliese Henriksen
• Årsregnskab ved kasserer Annette Johnsen
• Valg til bestyrelsen
På valg er: Annette Johnsen & Mie Olsen
• Valg af suppleanter
På valg er: Louise Mia Olsen & Victor Gliese Henriksen
• Samt valg af revisor
På valg er: Annette Kaae & Bjarne Nielsen
• Indkomne forslag (Skal foreligge skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før)
• Eventuelt
www.klubstjernen.dk 

Læs dit lokale blad her på hjemmesiden

2sogne december 2016 er nu omdelt. Har du ikke fået bladet kan du naturligvis læse det her på din lokale hjemmeside www.2sogne.dk eller hente et eksemplar hos de lokale købmænd.
Med decemberbladet introducerer vi også en flot nyhed.
Efter 39 (næsten) farveløse år udkommer 2sogne fra og med dette nummer i farver.
Dette har ingen indvirkning på annoncepriserne, og vil derfor ikke betyde øgede udgifter for annoncører – det synes vi faktisk er ret flot!
Har du rettelser til din annonce i bladet eller ønsker du at annoncere for din virksomhed i det lokale blad, er du velkommen til at rette henvendelse til redaktøren Arne Olsen på 2sogne@gmail.com.

Nyt fra spejderne

JuletræFæld dit eget juletræ hos Stillinge Spejderne
KFUM Spejderne i Kirke Stillinge sælger igen i år juletræer, pyntegrønt samt diverse ”adventsting” fra adressen Kildemarksvej 14, 4200 Slagelse.
I weekenderne 10.-11. og 17.-18. december vil vi holde åbent  fra kl. 11.00-15.00.
Spejderne er selvfølgelig behjælpelig med fældning og netning, til dem der måtte ønske det. Kom og køb dit juletræ m.m. hos spejderne og dermed støtte det gode lokale spejderarbejde.

Med venlig hilsen KFUM Spejderne, Stillinge Gruppe

Generalforsamling i KFUM-Spejdernes Støtteforening i Stillinge
Tirsdag den 7. februar 2017, kl. 19.30 afholder KFUM-Spejdernes Støtteforening i Stillinge generalforsamling i Spejdergården, Støvlebækvej, Kr. Stillinge.

Dagsorden iflg. vedtægterne.
Vel mødt.
KFUM-Spejdernes Støtteforening i Stillinge