Månedsarkiv: marts 2016

Grundejerforeningen Stoukærgaard – Generalforsamling

Grundejerforeningen Stoukærgaard Indkalder hermed til den årlige generalforsamling Onsdag den 27. april 2016 kl. 19.00 i Stillinge Forsamlingshus, Stillingevej 88

”Dagsorden i henhold til vedtægterne”
Vedtægterne kan findes på www.2sogne.dk
Forslag stiles til formand Søren Kristian Johansen, Rugmarken 23, 4200 Slagelse,
enten pr. brev eller på mail: psjohansen@dbmail.dk senest 20. april 2016.

Foredrag i Præstegården

Torsdag, den 7. april, kl. 19.30
Korstogene – islams ekspansion og kristen modoffensiv Ved gymnasielektorerne Michael Pihl, Sorø, og Jesper Rosenløv, Slagelse
Med udgangspunkt i deres nye bog om emnet fortæller Michael Pihl og Jesper Rosenløv om korstogene og baggrunden for dem i islams ekspansion gennem de foregående århundreder. På baggrund af et studium af de historiske kilder retter de flere fejlagtige, men udbredte opfattelser af korstogene.
Alle er velkomne.
Der er fri entré og kage

Landsbykorets forårskoncert

Tirsdag, den 15. marts kl. 19.00 i Stillinge Kirke
Landsbykoret afholder sin traditionsrige forårskoncert i kirken, hvor koret synger et bredt udsnit af danske korsange gennem tiderne, blandt andet sange af Bent Fabricius-Bjerre.
Til koncerten vil du også kunne høre duetter af fortrinsvis kirkelig karakter sunget af Astrid Nielsen og Ellen Boel Larsen.
Efter koncerten serveres det store kaffe-/kagebord i Stillinge Forsamlingshus til en pris af kr. 35,-.