Månedsarkiv: december 2014

Lokalrådets årspris

Lokalrådets Årspris.
Prisen gives til en person, der uegennyttigt arbejder for lokalområdet.
Den gives for det ulønnede bestyrelsesarbejde eller for det frivillige foreningsarbejde. Den gives til en af ”Tordenskjolds Soldater”, der ofte stiller op for lokalområdet og foreningerne, en ildsjæl der yder en indsats ud over det normale i ”det daglige” i lokalområdet.
Prisen kan også gives for ”den gode historie” i et enkeltstående succesfuldt projekt, hvor en ildsjæl har gjort sig særligt positivt bemærket. Prisen kan også gives til foreninger eller institutioner, der ved frivilligt arbejde løfter en særlig opgave i lokalområdet eller har gennemført et enkeltstående succesfuldt projekt til gavn for en større del af lokalområdet.
Prisen er på 5.000,00 kr. og uddeles på det årlige beboermøde.

 Foreninger, institutioner og enkeltpersoner kan indstille kandidater til prisen. Indstillingen, der skal være skriftlig og begrundet, skal være Lokalrådet i hænde senest 31. december 2014 –
gerne på mail 2sogneformand@gmail.com

Erhvervsreportager fra 7c

Vi  har ofte lokale erhvervsprofiler i vores blad og på hjemmesiden, nu har vi lige modtaget et par anderledes erhvervsreportager fra Stillinge skoles 7C klasse (elever med autisme) som i undervisningen har arbejdet med at skrive reportager. De har været ude at lave interview i to grupper og har derefter skrevet to reportager. Det er nogle rigtig gode reportager så dem bringer vi naturligvis også her på den lokale hjemmeside.
Det ene hold besøgte Tøvestensgården Livet som landmand og den anden gruppe hos Kirke Stillinge el forretning

 

Virksomhedsprofil Scanmetals

Denne måneds virksomhedsprofil:

Virksomheden Scanmetals i Skibbækparken udvinder det metal, der bliver til overs, når forbrændingsanlæg over hele Skandinavien har brændt vores affald. Ellers ville det blive begravet som vejfyld under asfalten på motorvejen.
Jeg besøgte virksomheden en fredag formiddag og Direktør Ejvind Pedersen tog venligt imod mig og fortalte historien om en virksomhed i medvind. ”Vi startede produktionen her i vores nye fabrik i juli 2013 med 7 medarbejdere. Nu er vi 35”, siger Ejvind uden at slå ud med armene. På bordet ligger der tegninger til en påtænkt udvidelse af fabrikken i Stillinge, der kører i tre skift på hverdage og senest også har taget weekenden i brug. ”Men nathold det får vi aldrig. Jeg tror ikke på det”, fortsætter Ejvind. Virksomheden i Stillinge genindvinder årligt 25.000 tons metaller, der ellers ville være endt i naturen. Med yderligere en fabrik i Falkenberg syd for Göteborg og en i Bremen, Tyskland, er det i virkeligheden en meget større virksomhed end man forestiller sig. Metallerne bliver udskilt og genindvundet i en kompliceret proces, der involverer røntgenscannere, trykluft, vibration og også manuel sortering. Andre virksomheder når samme resultat med millioner af liter vand og kemikalier. Miljøbelastningen og omkostningen ved Scanmetals processer er reduceret til et minimum.
”Hvordan i alverden fik du den idé”, spørger jeg. Svaret kommer prompte: ”Jamen, det var jo fordi jeg var på røven i 2008. Så måtte jeg gøre noget ved det!” Det hører med til historien, at Ejvind har beskæftiget sig med metaller det meste af livet; men reaktionen er alligevel lærerig. Her er en mand, der ikke har belastet Jobcenteret. Han har sat noget i værk og bruger sin energi på det, han er bedst til – og glad for. ”Det er ikke for at blive rig, jeg gør det. Man kan kun drikke så mange kopper kaffe og man kører alligevel kun i én bil. Man er rig, når man er glad for det, man laver.”  Lars Bøcher / Lokalrådet

Ungdomsklubben Stjernen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i “Ungdomsklubben Stjernen”

Bildsøvej 74 C 1.sal, Lørdag d. 31./1. 2015 kl. 17.00 med efterfølgende spisning.
Tilmelding til spisning nødvendigt senest d. 23./1. 2015 
til Annette på tlf. 22 40 3349.
Dagsorden:
* Valg af dirigent
* Valg af stemmetællere
* Årsberetning ved formand Dorthe Gliese Henriksen
* Årsregnskab ved kasserer Annette Johnsen
* Valg til bestyrelsen
På valg er: Annette Johnsen, Emanuela Boraso 
* Valg af suppleanter
På valg er: Mie Olsen 
* Samt valg af revisor
På valg er: Erik Jensen og Bjarne Nielsen
* Indkomne forslag
(Skal foreligge skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før)
* Eventuelt

Ungdomsklubben er åben… Læs resten