Sankt Hans aften 2016

IldLæs om 
Skt. Hans arrangementer i vort lokalområde:

 

 


Traditionen tro arrangerer grundejerforeningen 
Hus & Grund bål på Stillinge Strand Kl. 20.00

Thors Trøst spiller populære melodier i sommeraftenen.
Tag strandstolen med, tag en swing-om…..
Bålet tændes kl. 21.00
Årets båltaler er Troels Christensen, Fmd. for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget i Slagelse Kommune.   
Foreningen Hus & Grund er en frivillig grundejerforening dækkende Gl.Slagelse Kommune.  
Det årlige kontingent er 100 kr.
Information kan fås ved henvendelse til sekretær Roland Ipsen – telefon 2020 1336 eller på www.husoggrund.dk 

Skt. Hans arrangement i Spejdergården, Kirke Stillinge torsdag d. 23. juni 2016. KFUM-Spejderne indbyder til Skt. Hans aften med grill og bålfest. Arrangementet foregår i Spejdergården på Støvlebækvej 4, Kr. Stillinge.
Efter succesen sidste år, hvor vi ændrede konceptet, således at der ikke blev budt på salatbar, fortsætter dette i år.
I lighed med sidste år er entreen GRATIS. Der vil selvfølgelig stå varme grille klar til det medbragte kød.

Af hensyn til de mange børnefamilier, tændes bålet allerede kl. 20.15. Der vil være fakkeloptog kl. 20.00.
Båltalen står sognepræst Morten Brøgger for.
Vel mødt til en hyggelig Skt. Hansaften i Spejdergården.