Kategoriarkiv: Aktivitet

Vælg en dato under aktivitets håndtering

BEBOERMØDE – 2018

Lokalrådets Årsmøde holdes i 2018 Tirsdag d. 13. marts kl 19.00 i HUSET, Bildsøvej 74C – Kr. Stillinge.

I 2018 (d. 16. marts) er det 40 år siden der blev holdt stiftende generalforsamling i
”Lokalrådet for Hejninge og Stillinge Sogne”.

Lokalrådet håber, rigtig mange vil møde op til dette års Beboermøde og dermed vise sin støtte til det arbejde,

Lokalrådet har udført gennem de sidste 40 år. Lokalrådet er vært ved kaffe, te, øl, vand og kage.

Julemøde i Kirke stillinge forsamlingshus


Torsdag, d. 7. december, kl. 19.00

Årets gæst til julemødet er den fra TV-serien ”Årgang 0”
kendte præst – Rachels mor – sognepræst Theresia Treschow Kühl.

Theresia disker op med en levende fortælling om Katharina von Bora, idet hun er iklædt en tro kopi af Katharina von Boras kjole. Fortællingen spænder fra barndommens liv i klosteret til ægteskabet med reformatoren
Martin Luther.

Entré incl. kaffebord 30 kr. Alle er velkomne.

Sædvanen tro er der Luciaoptog, julesange samt lodtrækning om blomsterdekorationer på indgangsbilletten.

Kom til glögg og æbleskiver

Søndag den 3. december giver Dagli’ Brugsen i Kirkestillinge glögg og æbleskiver mellem kl. 13.00-17.00.

Kl. 16.00 tændes juletræet på parkeringspladsen, og der synges og danses om træet og uddeles en godtepose til børnene.

Dagli’ Brugsen og dennes bestyrelse ønsker sine kunder en glædelig jul.

Skt. Hans og grill-aften i Spejdergården, Kirke Stillinge

KFUM-spejderne indbyder til Skt. Hans aften med grill og bålfest.

Arrangementet foregår i Spejdergården på Støvlebækvej 4, Kirke Stillinge
fredag, den 23. juni 2017.

Kl. 18.00: Dørene åbnes. Fra dette tidspunkt kan man møde op med sin medbragte mad. Vi sørger for en stor, varm grill. I tilfælde af regnvejr vil spisningen foregå under havepavilloner.

Kl. 20.00: Fakkeloptog med alle spejdere, derefter båltale.
Båltaler er byrådsmedlem Helle Jacobsen, formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Det Lokale Arbejdsmarkedsråd.

Kl. 20.15: Bålet tændes.

Salg af øl, vand, vin, kaffe/the, kage og is.

Det ændrede koncept, hvor vi ikke byder på salatbar, fortsætter i år. I lighed med sidste år er entreen GRATIS. Der vil selvfølgelig stå varme grille klar til det medbragte kød.

Af hensyn til de mange børnefamilier tændes bålet allerede kl. 20.15.
Der vil være fakkeloptog kl. 20.00.

Vel mødt til en hyggelig Skt. Hans aften i Spejdergården.

 

Sommerkoncert i Hejninge Kirke torsdag, den 1. juni kl. 19.30

(pga sygdom bliver årets sommerkoncert i Hejninge Kirke ikke med Mikkels Kvartet som først annonceret.)

Under overskriften Kærlighed og lyse nætter vil fløjtenist Tine Karlshøj-Andersen lede os igennem en fortællekoncert. Hun akkompagneres af pianist Andreas Flensted-Jensen.

Fortællekoncerten er en kombination af lettere klassiske værker for fløjte og klaver, fortællinger om værkerne og deres ophavsmænd, digte og anekdoter, foruden fællessange med publikum.

Efter koncerten er der kaffe og kage og mere fællessang og endnu et par musikalske indslag i Kelstrup Forsamlingshus.

Der er gratis adgang til både koncert og kaffe. Alle er velkomne.

Landsbyernes erhvervsnetværk

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Landsbyernes Erhvervsnetværk til afholdelse onsdag den 19. april 2017, kl. 19.00 i HUSET, Bildsøvej 74C, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse.
Dagsorden efter vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse og fremlæggelse af budget
  4. Evt. indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af suppleanter
  8. valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Forslag til behandling under pkt. 4 skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslag kan sendes tillandsbyerneserhverv@gmail.com.
Se mere på www.landsbyerhverv.dk
Med venlig hilsen
Lars Emde Poulsen / Formand for Landsbyernes Erhvervsnetværk