Grundejerforeningen Stoukærgaard

Grundejerforeningen Stoukærgaard

Indkalder hermed til den årlige generalforsamling

Torsdag den 27. april 2017 kl. 19.00

Stillinge Forsamlingshus, Stillingevej 88

”Dagsorden i henhold til vedtægterne”

Vedtægterne kan findes på www.2sogne.dk

Forslag stiles til formand Søren Kristian Johansen, Rugmarken 23, 4200 Slagelse,

enten pr. brev eller på mail: psjohansen@dbmail.dk senest 20. april 2017.