Landsbykoret

kor1

Landsbykoret er et blandet kor på ca. 50 medlemmer, og det blev startet i november 1988 af Karin Eklund Jensen som korleder. Siden 1998 er korets leder Charlotte Nielsen, som desuden er organist i Hejninge og Kirke Stillinge kirker. Koret synger flerstemmigt, 3-5 stemmer, og repertoiret er alsidigt: underholdning, højskolesang, lettere klassiske værker, rytmiske satser og andet godt. I koret lægges der vægt på at have det rart sammen og opleve glæden ved at synge. Der kræves ingen forudsætninger for at deltage, og der er ingen optagelsesprøve, dog skal man kunne synge rent.

Landsbykorets sæson går fra september til april og der øves hver tirsdag aften kl. 19.00-21.15 i Kirke Stillinge skoles musiklokale. Derudover optræder koret ude af huset ca. 2-4 gange om året: en hyggelig dag på plejehjemmet i løbet af efteråret, ”Vi synger julen ind” i Stillinge kirke 3. søndag i advent og endelig den traditionsrige forårskoncert før påske i kirken med efterfølgende kaffe-/kagebord i Forsamlingshuset.

kor


Er du interesseret i at vide mere om koret, eller om der er plads til nye sangere, er du velkommen til at kontakte formand eller korleder.

Kontakt:
Formand Henning Jensen tlf. 30 29 91 72
henningjensen@outlook.dk

Korleder Charlotte Nielsen tlf. 20 16 31 53
slotsgade42@stofanet.dk