Foredrag i Præstegården

Torsdag, den 7. april, kl. 19.30
Korstogene – islams ekspansion og kristen modoffensiv Ved gymnasielektorerne Michael Pihl, Sorø, og Jesper Rosenløv, Slagelse
Med udgangspunkt i deres nye bog om emnet fortæller Michael Pihl og Jesper Rosenløv om korstogene og baggrunden for dem i islams ekspansion gennem de foregående århundreder. På baggrund af et studium af de historiske kilder retter de flere fejlagtige, men udbredte opfattelser af korstogene.
Alle er velkomne.
Der er fri entré og kage