Dag`li Brugsens generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling ved Kirke Stillinge Brugsforening A.M.B.A Afholdes i Huset torsdag d. 28.04.2016 kl. 19.00 med efterfølgende spisning.
Tilmelding til spisning i Brugsen Kirke Stillinge senest d. 25.04.2016
Dagsorden:

1.)  Valg af ordstyrer samt stemmetæller.

2.)  Bestyrelsens beretning.

3.)  Forelæggelse af årsrapport.

4.)  Indkomne forslag

5.)  Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er:

Carsten Andersen, Anita Sørensen & Dann Hansen

Valg af suppleant:

Per Johansen

6.)  Eventuelt