Ungdomsklubben Stjernen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i “Ungdomsklubben Stjernen”

Bildsøvej 74 C 1.sal, Lørdag d. 31./1. 2015 kl. 17.00 med efterfølgende spisning.
Tilmelding til spisning nødvendigt senest d. 23./1. 2015 
til Annette på tlf. 22 40 3349.
Dagsorden:
* Valg af dirigent
* Valg af stemmetællere
* Årsberetning ved formand Dorthe Gliese Henriksen
* Årsregnskab ved kasserer Annette Johnsen
* Valg til bestyrelsen
På valg er: Annette Johnsen, Emanuela Boraso 
* Valg af suppleanter
På valg er: Mie Olsen 
* Samt valg af revisor
På valg er: Erik Jensen og Bjarne Nielsen
* Indkomne forslag
(Skal foreligge skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før)
* Eventuelt

Ungdomsklubben er åben…trans
Ja vi skriver sådan, da medlemstallet i klubben desværre er dalet og vi kan ikke rigtigt forstå det, da klubben altid har været et godt samlingssted for vores børn og unge. Om det er pga. rygter om, at den skulle lukke, som faktisk begyndte i slutningen af sidste sæson (vi ved ikke, hvorfor de rygter er startet), eller om det er fordi Jeres børn/unge har fået alt for travlt efter skolereformen er kommet, skal være uvist. De børn, der er meldt ind i klubben, de hygger sig… men det ville jo være dejligt med flere børn/unge i klubben. Så kom op i klubben, den har åben tirsdag og onsdag fra kl. 14.00 – 21.00 Vi har valgt at åbne klubben om mandagen, gældende fra d. 17.11.2014 for 7. klasse og opefter til 18 år, i tidsrummet kl. 15.00 – 21.00. Dette vil være gratis, men med en egenbetaling til arrangementer. Da antallet af medlemmer jo er dalet, er det besluttet, at vi d. 16.12.2014 IKKE holder vores traditionelle julebanko, men i stedet får ris a´la´mande kl. 16.00 med mandelgaver samt en biograftur om aftenen. Dette kommer der nærmere opslag om lidt senere. Dette er kun for betalende medlemmer. Vi julehygger i december, hvor børnene kan lave julegaver, bage og klippe-klistre. Klubben har sidste åbningsdag inden juleferien d. 17.12.2014, hvor klubben giver æbleskiver. Vi åbner igen mandag d. 05.01.2015 kl.15.00.  

Bestyrelsen ønsker alle en super dejlig juleferie.
På bestyrelsen vegne Dorthe Gliese.