Tude Å`s bådeklub – Generalforsamling

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Kelstrup forsamlingshus søndag den 22. februar kl. 10.00

Generalforsamlingen starter med et indlæg om Projekt Tude Ådal v/ projektleder Thomas Hilkjær.  
Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning

4. Forelæggelse af regnskab

5. Indkomne forslag

6. Fastlæggelse af kontingent, bropladsleje og ophalerpladser  for 2016

7. Valg af bestyrelse samt suppleanter

Bestyrelsesmedlem Ole Olsen modtager  genvalg

Bestyrelsesmedlem Sv. Aage Petersen modtager  ikke valg

Suppleant Niels Peter Hansen modtager  ikke valg

Suppleant Kenn Rasmussen modtager  genvalg

8. Valg af revisor Gunnar Broløs modtager  genvalg

Suppleant Leif Nielsen modtager  genvalg

9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen  spisning for medlemmer og ledsagere.

Tilmelding til spisning foretages  til Ole Olsen 58541050 eller mail

senest 16. februar. 

Vi ønsker for eftertiden at udsende denne indkaldelse pr. mail, så du bedes sende din mailadresse til mig. Skal du ikke være medlem i 2015 så mail eller ring ret hurtigt, så vi undgår rykkere med videre.

 

På bestyrelsens vegne  Ole Olsen       mail: oo@oleolsen.dk

 

Kontingent skal være indbetalt senest 20. februar  Konto Danske Bank: 1551 8991138
Husk afsender på indbetalingen.