Tag-arkiv: lokalrådet

Picnic 2016 i Kirke Stillinge

IMG_3514Lokalrådet havde inviteret til den årlige picnic koncert
fredag den 5. august klokken 18.00.
I år valgte Lokalrådet at rykke koncerten frem til starten af august, hvor det er længere lyst og større chance for godt vejr. Lokalrådet håbede også, at den nye dato gjorde, at der kom flere sommerhusgæster, som ville nyde koncerten.
I år havde Lokalrådet booket det lokale Slagelse band Medley, som spillede alle de store hits fra 70erne og helt frem til i dag.
Det blev en succes, rigtig mange fremmødte, vejret var perfekt, øllet var koldt og alle var i super dejligt humør. Medley gav flere ekstra numre og sluttede af med et helt lokalt børne kor.
Se nogle enkelte stemningsbilleder fra aftenen og vi glæder os allerede til næste års picnic koncert i Kirke Stillinge.

Picnic2016

19 Billeder

Lokal virksomhedsprofil

Karin Juel, registreret revisor
Idet nye kvarter i Stillinge bor Karin Juel, som ejer revisorfirmaet KJ Revision. Oprindelig stammer Karin fra Helsingør, hvor hun har boet det meste af sit liv. I 2007 valgte hun dog af private årsager at flytte væk derfra, og efter at have slået nogle streger på et kort over Sjælland og aflagt et besøg i området traf hun den endelig beslutning om at købe et dejligt hus i ’Bulderby’. Det skønne hus danner nu base for hendes revisionsvirksomhed, og herfra styrer hun bogføring, moms- og skatteregnskaber, budgetter og årsrapporter for en lang række mindre virksomheder, primært inden for håndværk og detailhandel. De fleste kunder har hun haft i adskillige år, og i det mangeårige samarbejde opstår en vis loyalitet og fortrolighed. Det hele handler ikke kun om tørre tal – der skal også være plads til en snak om løst og fast. På den baggrund rådgiver Karin også virksomhederne i forbindelse med større forandringer og beslutninger. Helt tilbage i 1986 blev Karin offentlig godkendt revisor, og i begyndelsen havde hun bare lidt kunder ved siden af sit job. I 1991 besluttede hun dog at tage springet fuldt ud som iværksætter – hun ville være selvstændig revisor. Den primære årsag var, at hun ønskede at være mere hjemme hos sine små børn. Hun kunne dog også se en anden og vigtig fordel i at arbejde som selvstændig – hun kan koncentrere sig lige netop de opgaver, som hun brænder for. At arbejde som selvstændig kræver en stor portion selvdisciplin, men den er absolut til stede, når opgaverne er spændende og udfordrende. Karin har aldrig fortrudt, at hun flyttede til Stillinge. Når man bor i et ny udstykket område, er der ingen hække at gemme sig bag – det giver helt automatisk en god kontakt til både naboer og øvrige beboere i området. Faglig sparring og netværk finder hun hos fantastiske kolleger rundt om i hele landet, men hendes nye private netværk i lokalområdet er skabt ved egen åbenhed og i høj grad også den åbenhed, som de personer, som hun tilfældigt er stødt ind i, har udvist. Blandt andet i den lokale grundejerforening, hvor hun straks blev tilbudt jobbet som kasserer, da man hørte om hendes faglige baggrund, i motionscentret Aktivt Velvære og i den lokale jagtforening, hvor hun i flere år har trænet sin hund. Karin Juel har god succes med sit lille revisionsfirma, som snart har mange år på bagen. Hun er en af de mange iværksættere, som findes i vores lokalområde, ja faktisk findes der flere hundrede små virksomheder alene i de 2 sogne. I øvrigt er Slagelse en af de kommuner i Danmark, hvor flest iværksættere har startet egen virksomhed.

Landsbyernes erhvervsnetværk – Generalforsamling

Indkaldelse til stiftende generalforsamling i Landsbyernes Erhvervsnetværk
Onsdag d. 27. april 2016 kl. 18.00
Mødet holdes i kantinen på Scanmetals, Skibbækparken, Kr. Stillinge
Program:
Kl. 18.00 Velkomst ved Direktør for Scanmetals, Ejvind Pedersen.
Kl. 18.15 Middag – tilmelding hertil senest d. 20. april på 2sogneformand@gmail.com.

Kl. 19.00 Stiftende Generalforsamling i ”Landsbyernes Erhvervsnetværk” ved Advokat Lars Emde Poulsen.

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Redegørelse for baggrunden for netværkets stiftelse
4. Forslag til vedtægter
6. Forslag til budget og kontingent
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af suppleanter til bestyrelse
9. Valg af revisor og revisorsuppleant

Har du husket at tilmelde dig?

Til Lokalrådets Beboermøde i HUSET!
Spring morgenmaden over og kom til brunch i HUSET! 
(tilmelding er nødvendig)
Lørdag den 5. marts 2016 kl. 9.00

Mødet holdes i HUSET, Bildsøvej 74 C
Program:
Kl. 9.00: Lokalrådet er vært ved Brunch, hvor tilmelding er nødvendig på 2sogneformand@gmail.com.
Sidste frist for tilmelding er søndag d. 28. februar
Kl. 9.30: Beboermøde med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning.
4. Indkomne forslag. Lokalrådet fremsætter forslag til ændringer af Rådets vedtægter.
5. Valg af Lokalråd og suppleanter (valg af stemmetællere).
6. Valg af revisorer
7. Eventuelt
Overrækkelse af Lokalrådets Årspris
Kl. 10.30: Landsbykoret underholder med glade eksempler fra den danske sangskat.

Lokalrådet ønsker alle en glædelig jul

Får du ikke 2 Sogne i din postkasse?
Så kan du læse det spændende lokale blad på hjemmesiden www.2sogne.dk.
Her kan du iøvrigt også læse eller genlæse, de blade der er udgivet fra 2008 og indtil nu, hvor det er decemberudgaven 2015 du kan hygge dig med.

Har du et indlæg til den lokale hjemmeside, det være sig en lille historie, et arrangement, et referat fra et møde, mødeindkaldelse eller andet, er du velkommen til at sende dette til WEBmaster på 2sogneweb@gmail.com.

kravlenisserLokalrådet for Hejninge og Stillinge ønker alle en glædelig jul og et godt nytår. Vi håber at se jer til nogle af de mange lokale arrangementer/aktiviteter der foregår i vores sogne i 2016.

Var du til picnickoncert i Kirke Stillinge?

Endnu engang havde Lokalrådet stor succes med den årlige picnickoncert (se billeder herunder). Vejret blev lidt køligt hen mod aften, men der var en rigtig god stemning overalt. Mange medbragte selv madkurven, borde og stole samt tæpper og så var der ellers lagt op til en hyggelig aften i vort lokalområde. Lokalrådet solgte drikkevarer på pladsen, og så må vi se om der bliver et mindre overskud når regnskabet gøres op. Sidste år var overskuddet med til at Lokalrådet kunne indkøbe og opsætte et antal hjertestartere i vores lokalområde. Den ene hjertestarter har været i brug denne sommer og der var stor glæde i Lokalrådet over det lykkelige udfald hurtige borgere og en tilgængelig hjertestarter var med til at klare.
Også en gruppe elever fra Stillinge Skole havde en bod med dejlige hjemmebagte kager som de lystigt solgte. De samler sammen til et lejrskole ophold.
Soulman Group – vi kender dem både fra X Factor, Dansk Melodi Grand Prix og et hav af scener landet over. De leverede et flot show med en masse dejlige melodier.
Der var lagt op til både sprøde rytmer og yndefulde fortolkninger af de allerbedste hits inden for pop, funk og soul – helt fra 1960’erne til i dag.
Lokalrådet siger alle tak for den flotte opbakning, men der er plads til mange mange flere lokale borgere og gæster – måske vi ses til næste år?

Picnickoncert 2015

24 Billeder

Hvad vil du bruge 100.000 kr. til?

Borgerne bestemmer – mød op den 11. juni 2015 i HUSET, Bildsøvej (ved hallen) kl. 19.00 og stem på dit lokale projekt!
Lokalrådet og Grundejerforeningen anbefaler at du stemmer på Stillinge Aktivitetspark – Projektet der er til glæde og gavn for flest mulige – borgere i Kirke Stillinge, turister, børn, unge og ældre.
Læs mere på DIN LOKALE HJEMMESIDE!
Vi glæder os til at se dig og husk at alle borgere der er fyldt 13 år har stemmeret!