Tag-arkiv: Borgerne bestemmer

Projekt “borgerne bestemmer”

IMG_2490Alle kender vist efterhånden til projektet der blev igangsat af Slagelse Kommune “Borgerne bestemmer” og mange har måske været en tur forbi Stillinge Aktivitetspark – det dejlige grønne område midt i Stillinge by.
Nu kan du læse mere om projektet på slagelse kommunes hjemmeside.
Har du lyst til at læse mere om projektet og se billeder fra aktivitetsdagene, skal du naturligvis kigge nærmere på vores lokale hjemmeside.

Borgerne bestemmer

Diplom borgerne bestemmer(klik på billedet for at læse).
Torsdag den 11.juni 2015 var der indbudt til borgermøde i Kirke Stillinge.

Det var her vi skulle stemme om 100.000 kr. fra Slagelse Kommune. Der var forslag fra Havrebjerg , Hejninge bylaug og Kirke Stillinge.
Det var en spændende aften og fra Kirke Stillinge var der søgt om de 100.000 kr. til Stillinge Aktivitetspark (se ansøgningen herunder).

Aktivitetspark-i-Stillinge
Der var mødt mange op for at støtte dette gode initiativ og vi, Lokalrådet og Grundejerforeningen Stoukærgaard, vil gerne takke for den store opbakning der var til det forslag vi havde sendt til afstemning.
Vi vil nu trække i arbejdstøjet, der er nu udover de mange lokale sponsorater nu også yderligere 100.000 kr. at gøre godt med.

Hvad vil du bruge 100.000 kr. til?

Borgerne bestemmer – mød op den 11. juni 2015 i HUSET, Bildsøvej (ved hallen) kl. 19.00 og stem på dit lokale projekt!
Lokalrådet og Grundejerforeningen anbefaler at du stemmer på Stillinge Aktivitetspark – Projektet der er til glæde og gavn for flest mulige – borgere i Kirke Stillinge, turister, børn, unge og ældre.
Læs mere på DIN LOKALE HJEMMESIDE!
Vi glæder os til at se dig og husk at alle borgere der er fyldt 13 år har stemmeret!

Stillinge aktivitetspark

Grundejerforeningen Stoukærgaard og Hejninge – Stillinge Lokalråd har indledt samarbejde om etablering af et aktivitetsområde på grundejerforeningens fællesareal midt i Kirke Stillinge – Solvænget 15. Det er et stort fællesareal, hvor ideen er at skabe et centralt, rekreativt rum til socialt samvær med fællesaktiviteter for borgere i alle aldre. Her skal være plads til fysisk udfoldelse, leg og spil, hyggestunder og fællesskabsfølelse.
Parken er ikke kun for medlemmerne af grundejerforeningen, men også for byens øvrige borgere, resten af sognet og kommunen samt ikke mindst sommerhusgæster og turister – Grundejerforeningen stiller velvilligt arealet til rådighed for alle og håber, at alle således vil være fælles om at varetage områdets tarv.
Dette sted kan være med til at øge interessen for tilflytning til netop vores by – der sker noget, der er livlig aktivitet! Måske stopper turisterne op her på deres vej mod strandområderne og finder, at Kirke Stillinge egentlig er et rart sted at være…
Vi forventer ikke hele aktivitetsparken realiseret år 1, men forventer et etableringsforløb over en årrække. Vi betragter derfor planen for området som en dynamisk plan, der skal tilpasses under etableringen, afhængig af de ressourcer, der er til rådighed samt de input og erfaringer, vi drager undervejs.
Første etableringsaktivitet var tilplantning af frugthaven, hvor en stor skare af energiske beboere mødte op lørdag den 15. november 2014. Lørdag den 11. april 2015 blev der gravet ud til fliseareal, bålplads og petanquebane.
Der bliver lagt mange frivillige kræfter i realiseringen af projektet, og vi er rigtig glade for, at flere lokale sponsorer har givet et beløb eller gratis lån af maskiner og et godt tilbud på materialer til realiseringen af dette store projekt. Vi håber og tror på, at vi hen ad vejen i forløbet vil kunne få flere sponsorater fra det lokale erhverv. Alle er meget velkomne til at henvende sig til Lokalrådet,
Vi siger mange tak til vores sponsorer:
• Scanmetals
• Kirke Stillinge El-forretning
• Jongshøj maskiner
• Entreprenørfirmaet Joh M. Jensen
• Jan “Luf” Henriksen
• Allan “vognmand” Jensen
• Tømrerfirma Fischer & Flindtholt (infotavle)
• Slagelse Kommune
• Advokatfirma Advodan
Stillinge Forsamlingshus
Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra grundejerforeningen og lokalrådet for Hejninge og Stillinge sogne.

Følg med på din lokale hjemmeside, hvor aktiviteter og indsatser i aktivitetsparken løbende opdateres. Her kan du se billeder fra aktiviteterne og ikke mindst plantegning af arealet.
Når infotavlen på stedet er færdig, vil du også kunne følge nyhederne dér.