Stoukærgård og Lokalrådet inviterer til arbejds og hyggedag

aktivitetsdag stoukærgård

Klik på billedet så det bliver mere læsevenligt.
Se planen for aktivitetsparken
plan aktivitetspark