Stillinge IF – Generalforsamling

Stillinge IF afholder ordinær generalforsamling for alle medlemmer
Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19.00 i Huset, Bildsøvej 74C, 4200 Slagelse
Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Hovedbestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse:

a. Næstformand Arne Olsen – Ønsker genvalg

b. Kasserer Michelle Byskov – Ønsker ikke genvalg

c. Suppleant Carina Stubager – Ønsker ikke genvalg

d. Revisor Lars Bøcher – Ønsker genvalg

6. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden (formand@stillingeif.dk) i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
På bestyrelsens vegne
Arne Olsen (næstformand)
Birkemosevej 11, 4200 Slagelse

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *