Stillinge forsamlingshus indbyder til generalforsamling

location 2Støtteforeningen
afholder ordinær generalforsamling torsdag den 16. februar kl. 19.00
Stillinge Forsamlingshus
afholder ordinær generalforsamling torsdag den 16. februar kl. 19.15
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingerne, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
På bestyrelsens vegne
Erik Larsen, formand