Stillinge Aktivitetspark

Grundejerforeningen Stoukærgaard og Hejninge – Stillinge Lokalråd har igangsat et spændende samarbejde om etablering af et aktivitetsområde, på grundejer- foreningens fællesareal midt i Kirke Stillinge på Solvænget. Det er et stort dejligt og centralt beliggende fællesareal, hvor ideen er at skabe et rekreativt rum til socialt samvær med fællesaktiviteter for borgere i alle aldre. Her skal være plads til fysisk udfoldelse, leg og spil, hyggestunder og fællesskabsfølelse. Grundejerforeningen stiller arealet til rådighed og håber, at alle således vil være fælles om at varetage områdets tarv.
Det lokale erhverv har vist os stor velvilje. Projektet er på basis af disse, samt ihærdige lokale ildsjæle, kommet rigtig godt og hurtigt fra start. Der er brugt mange frivillige arbejdstimer, weekender og aftener, som har været afgørende for, at det har været muligt at nå så langt, som vi er nu.
Første etableringsaktivitet var tilplantning af frugthaven, hvor en stor skare af energiske beboere mødte op lørdag den 15. november 2014. Lørdag den 11. april 2015 mødtes nogle frivillige, som investerede en hel lørdag for projektet. Der blev gravet ud til fliseareal, bålplads og petanquebane. Slagelse Kommune har gennem den lokale landdistriktsfond sponsoreret et beløb til indkøb af stabil, grus, iser m.v. og et lokalt entreprenør rma sponsorerede gravemaskiner, lastvogn m.v.

Gennem Slagelse Kommunes projekt ”Borgerne bestemmer” fik vi mulighed for virkelig at få sat skub i denne afgørende fase af projektet, da der den 11. juni 2015 var indbudt til borgermøde i Kirke Stillinge.
Den 8. og 9. august 2015 blev der igen investeret kræfter i at virkeliggøre projektet, da der disse dage blev lagt fliser med videre. Det er også et lokalt entreprenør firma, der sponsorerede styring af projektet samt stillede maskiner til rådighed – der er mange lokale sponsorer.

Vi er allerede godt i gang med projekter i 2016. Borde/bænke til bålhytten og infotavlen er klar og det er en lokal tømrer der har fremstillet disse ting. Vi skal også have opsat et basketballnet, som p.t. er hos en lokal entreprenør. Vi skal have et opbevaringshus, og så har vi planlagt et stort legemiljø til området, således at der er muligheder for aktivitet for alle aldersgrupper. Der er gravet ud til lege- miljøet med certificeret faldunderlag.
Den helt store udfordring lige nu er naturligvis legemiljøet, som vil være en større investering. Vi søger midler til at realisere dette gennem sponsorater, lokalrådet og grundejerforeningen, og vi har allerede nu større beløb fra Grundejerforeningen Stoukærgaard, Lokalrådet og lokal sponsor, så vi håber et legetårn kan realiseres allerede i sommer.
Vi har også søgt flere puljer.

Vi har allerede i efteråret 2015 skabt nogle brugbare aktivitetsområder på arealet, men projektgruppen har stadig mange ideer, der forhåbentlig ved fælles hjælp og lokal opbakning kan realiseres allerede i 2016.
Vi ser Stillinge Aktivitetspark som et fremtidigt aktiv for byen, borgerne og erhvervslivet.

Aktivitetsparkens sponsorer:

• Scanmetals, Kirke Stillinge, Kirke Stillinge El-forretning, Jongshøj maskiner, Entreprenør John M. Jensen/HJ Huse, Brian Madsen Peugeot Slagelse, Advokatfirmaet Advodan, Slagelse Kommune, Jan “Luffe” Henriksen, Allan “vognmand” Jensen, Stillinge Forsamlingshus, Jack Rasmussen, Entreprenør firmaet GSC a/s, 
XL – byg, Karin Juel / reg. revisor, Dag ́li Brugsen, Tømrer Kim Jacobsen, Lokalrådet & Grundejerforeningen Stoukærgaard.
Har du lyst til at støtte det lokale initiativ og være sponsor til aktivitetsparken?Kontakt lokalrådet og hør, hvad vi kan tilbyde dig som sponsor!
Du er velkommen til at kontakte Lokalrådets næstformand Ib Jensen.
Mail: 2sogneweb@gmail.com
Læs mere om projektet under menu “Stillinge aktivitetspark”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *