Spændende nyt i dit lokale beboerblad

Du kan nu læse om alle de spændende aktiviteter, arrangementer, nyheder med videre der er i dit lokalområde – Hejninge og Stillinge Sogne.
Læg også mærke til de mange annoncører der støtter op omkring det lokale initiativ, vi opfordrer til at du støtter dem!
Læs bladet her