Sommerens aktiviteter 2015 ved stranden

Hus og grundejerforeningen for Stillinge Sogns strandarealer:

Strandens Dag – ”Livet på stranden”  
Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 på vendepladsen ved nedgangen til Stillinge Strand.
En naturvejleder tager børnene og voksne med på opdagelse på stranden.   Information om redningsstationen, førstehjælp og Hjertestarter ved Dansk Røde Kors.
Vi slutter ca. kl. 12.15 til en lille forfriskning.
Sankt Hans aften
Tirsdag den 23. juni afholdes bålafbrænding på Stillinge Strand. Bålet tændes kl. 21.00.
Båltaler er i år Troels Christensen, medlem af Slagelse Byråd.
Ordinær generalforsamling
Søndag 12.juli 2015 kl. 10.
Sted annonceres senere til foreningens medlemmer. Foreningen har knap 300 medlemmer. Det årlige kontingent er 100 kr.
Medlemmer har adgang til net-avisen ”Sjællandske ”.
Yderligere information kan fås ved henvendelse til sekretær Roland Ipsen – telefon 2020 1336