Info / lejebetingelser for HUSET

Stillinge fritids og kulturhus “HUSET” er tilknyttet Lokalrådet for Hejninge og Stillinge Sogne. Der vælges en arbejdsgruppe som har ansvaret for den daglige drift, det er :
Abdel Sabri (Lokalrådet)
Anette Johnsen  (Klub Stjernen)
Charlotte Vognsen (Stillingehallens bestyrelse)

ADRESSE
HUSET, Bildsøvej 74C – Kr. Stillinge, 4200 Slagelse

KONTAKT for booking
Mail: stillingehuset@gmail.com  –  Web: www.2sogne.dk
Booking koordinator: Abdel Sabri
abdel_illah_sabri@hotmail.com
Telefon: 40 59 7399

Bankforbindelse (indbetaling af leje):
Arbejdernes Landsbank / Slagelse filial
Jernbanegade 2. 4200 Slagelse.
Konto: 5356 000242740

REGLER FOR UDLEJNING
HUSET kan kun lejes i henhold til gældende vedtægter.
HUSET kan kun lejes efter forudgående aftale med bestyrelsen,
kontaktmail: stillingehuset@gmail.com. Se ledige tider på: www.2sogne.dk.
Der er i forbindelse med lejemålet kun adgang til HUSETs stueetage.
Huslejen er fastsat til 200,00 kr. pr. dag / arrangement.

LÅS OG ALARM
Adgang til HUSET foregår gennem døren under ståltrappen på følgende måde:
Tast din personlige 4-cifrede kode + “stjerne” på det udvendige tastatur – døren låses op og alarm er frakoblet..
Når den sidste forlader HUSET skal døren lukkes og håndtaget drejes op. Den personlige kode + “firkant” indtastes, døren låses og en hyletone lyder i omkring 30 sekunder. Herefter er alarmen tilkoblet.
I fald alarmen aktiveres ved et uheld, skal du slå alarmen fra.Herefter skal vagtcentralen straks kontaktes (numret står på alarmdækslets inderside), her skal du oplyse: Dit navn, HUSETs abonnements nummer (står på alarmdækslets inderside) og det udleverede kodeord.
I fald vagtcentralen ikke kontaktes vil en vagt møde op ved HUSET, og du vil modtage regningen herfor.

REGLER FOR HUSETs ANVENDELSE
HUSET må ikke anvendes til private formål, men udelukkende til arrangementer for lokale foreninger.
Der er overalt i bygningen RYGNING FORBUDT.
Ved arrangementsstart tømmes opvaskemaskinen, alt service aftørres og stilles på plads.

Skal der ved arrangementet anvendes viskestykker og karkklude, medbringes dette.Ved arrangementsafslutning stilles brugt service i opvaskemaskinen, der startes på kort program. Ved større arrangementer hvor der anvendes meget service m.v. skal brugerne selv sørge for at opvaskemaskinen tømmes inden HUSET forlades.
Borde aftørres og gulvet fejes i de anvendte rum.
ALT affald bortskaffes, ud af HUSET.

HUSET forlades i mindst lige så god og ryddelig stand som ved ankomsten, sørg for at alle døre og vinduer er helt lukkede.
Ved benyttelse af HUSETs TV og IT udstyr, skal instruktionen ved apparatet nøje følges.