Kort fortalt

Stillinge fritids- og kulturhus, i daglig tale kaldet “HUSET”, er en realitet. Den 2.marts 2011 gik arbejdet i gang og denne dag blev det første spadestik taget.

I juni 2008 stiftede vi ”Den selvejende institution HUSET” med følgende formålsparagraf: ” Det er den selvejende institutions formål, at opføre, eje og drive et fælles hus for lokalområdets foreninger, institutioner og borgere, til møde- og fritidsaktiviteter af sportslige, kulturelle og almennyttige karakter.” Bestyrelsen bestod af Brian Madsen, Niels-Jørgen Düring, Allan Jensen, Niels Christensen, Annette Kaae, Ib Jensen og Lars Schou.

Vi søgte Slagelse Kommune og en række fonde om økonomiske midler til opfyldelse af institutionens formål. Projektet ekspanderede fra en tilbygning til en selvstændig bygning på fodboldbanen ved Hallen. Denne udvikling medførte at der ikke blot var tale om en nødvendig tillægsbane i området, men også en erstatningsbane, altså anlæg af i alt 2 fodboldbaner på ”den anden side af skolestien. Det finansielle behov steg således fra ca. 4-5 mill. til ca. 7-8 mill.
Ved den kommunale budgetforhandling i efteråret 2009, blev der så på budget 2010 afsat 4 mill. til projektet. Det er ikke lykkes at fremskaffe yderligere midler fra diverse fonde. Derudover kræver anlæggelse af fodboldbaner ”på den anden side af skolestien”, et kommuneplantillæg der skal godkendes i Miljøministeriet. Det vil normalt tage 2-3 år inden et sådan tillæg er udarbejdet og godkendt, dertil kommer selve anlægget af banerne. Så med lidt rygvind kan disse fodboldbaner stå klar om 3-4 år, hvorefter vi kan påbegynde opførelsen af det fritliggende HUS.
P.g.a. den manglende økonomi og den lange tidshorisont, besluttede en enig bestyrelse for ”Den selvejende institution HUSET” d. 4. februar 2010, at gå tilbage til projektet med en tilbygning således, at opførelsen af HUSET og anlægget af fodboldbanerne ikke er afhængig af hinanden. HUSET realiseres altså som en tilbygning til Hallen og vil blive opført af Slagelse Kommune og vil som sådan komme under ”Kommunale ejendomme i Slagelse Kommune”.
Som en konsekvens af denne beslutning kan ”Den selvejende institution HUSET” ikke opfylde sin formålsparagraf og bestyrelsen er derfor forpligtiget til at likvidere institutionen. Arbejdet med HUSET fortsættes herefter af en arbejdsgruppe under Lokalrådet, i det Byrådspolitikerne har givet Kultur- & Fritidsforvaltningen mandat til at samarbejde med netop Lokalrådet om dette projekt. Arbejdsgruppen består herefter af Niels-Jørgen Düring, Ib Jensen og Lars Schou. Arbejdsgruppen fik bl.a. til opgave at fremsende en ønskeseddel til HUSETs indhold, ønskesedlen blev fremsendt til Kultur & fritid, Slagelse Kommune og der blev arbejdet videre der fra. Der har gennem hele forløbet været et forbilledligt godt samarbejde imellem Slagelse kommune, politikerne og arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppen indkaldte til den første og stiftende generalforsamling hvor der blev valgt en bestyrelse.