Nyt økologisk stalddørssalg i Bildsø

Så er året startet, hvor vores planer skal realiseres. Vi sluttede året 2015 med opsætning af pæle til vores øko-æbleplantage -172 stk. er sat til vores espalier. I løbet af vinteren blev der trukket tråde og vandings anlægget blev anlagt. I påsken fik vi plantet 1060 træer fordelt på 7 æblesorter og 1 blomme sort. 
Vores høns får nye omgivelser i løbet af foråret. Deres nye hus i æbleplantagen bliver bygget i løbet af april, derefter flytter de ind og får hele plantagen som fold 0,7 ha.  Nyt i hønsegården er salg af æg. Hønsene lever efter økologiske normer – det vil sige arealer, antal af høns, reder og side pinde pr. høne overholdes. Der fodres udelukkende med økologisk foder. 
Sidste år forsøgte vi os med kartofler og forskellige urter, løg, kål og andet nemt at dyrke, dette prøver vi af igen i år dog i en lidt større målestok således at vi fra stalddøren vil tilbyde grøntsager i det omfang vores opdyrkede arealer rækker. Tod, vores dejlige Border Collie, passer på farmen i tykt og tyndt. 
I fåre stalden blev der i begyndelsen af marts født 7 lam, som skal dele stald og folde med de 5 moder dyr, vi allerede har af racen Gotlandske pelsfår. I uge 19 kommer der 3 nye moderdyr også Gotlændere som har 6 lam med til vores dyrehold. 

De 5 ha som ejendommen har, er omlagt til økologi i september 2015. Arealerne fordeler sig med 0,7 ha til æbleplantage, 3,3 ha græs til får, ca. 1000 m² er udlagt til urtehave og den sidste ha er fordelt i remise til fasaner og andet vildt, og en gammel sø som vi planlægger oprensning af hen midt på året. Oprensningen har til formål at tilgodese padder og andet dyreliv, som er vigtigt for vores natur. 

Fra medio maj starter vi stalddørssalg af æg, og når sæsonen for nye kartofler kommer så vil vi tilbyde årstidens grønsager friske og ny opgravet. Til sommer kan vi også tilføje honning fra egen bigård til vore sortiment. 
Planer for 2017 er at åbne en gårdbutik i ejendommens gamle grisestald derudover skal der indrettes kølehus så vi kan være klar til den første frugtsæson, dog uden at frugten er økologisk det må vi vente med til 2018. 
Gitte Nybo/Poul Nørmark
Æblegården SØBO, Søbo 13
Bildsø