Nyt fra Stjernen

Så står julen snart for døren og vi byder igen i år på forskellige juleaktiviteter i klubben. Fra d. 28. november, hvor der vil der være mulighed for at lave julegaver, bage småkager, klippe klistre & lidt julelege frem til sidste klubdag den 14. december, hvor der afsluttes med det traditionelle julebanko.
Julebanko kl. 15.30-18.30. Der er almindelig åbningstid denne dag, alt dette er kun for medlemmer.
Følg med på tavlen i klubben for de forskellige aktiviteter.
Vi i bestyrelsen ønsker Jer alle en rigtig dejlig jul & et super skønt nytår med hygge familien. Vi ses igen d. 9. januar.
På bestyrelsens vegne
Dorthe Gliese

Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ”Ungdomsklubben Stjernen”
Bildsøvej 74 C 1. sal Lørdag d. 28./1. 2017 kl. 17.00 med efterfølgende spisning.
Tilmelding til spisning nødvendigt senest d. 18/1 2017 
til Annette på tlf. 22 40 33 49.

Dagsorden:
• Valg af dirigent
• Valg af stemmetællere
• Årsberetning ved formand Dorthe Gliese Henriksen
• Årsregnskab ved kasserer Annette Johnsen
• Valg til bestyrelsen
På valg er: Annette Johnsen & Mie Olsen
• Valg af suppleanter
På valg er: Louise Mia Olsen & Victor Gliese Henriksen
• Samt valg af revisor
På valg er: Annette Kaae & Bjarne Nielsen
• Indkomne forslag (Skal foreligge skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før)
• Eventuelt
www.klubstjernen.dk