Nyt Fra Stillinge Skole

Nye legeredskaber på skolen
Foråret står for døren og eleverne vil gerne ud og lege og bevæge sig på skolens udeområder. Elevrådet har ønsket sig flere gynger, heldigvis har det været muligt at opfylde deres ønske. Der er derfor opsat to nye gynger i forlængelse af den eksisterende legeplads. Skolen har desuden tilkøbt en ekstra boldbane, som etableres mellem de to nuværende. Den ekstra boldbane vil betyde, at alle eleverne i en klasse kan spille/bevæge sig på samme tid. Vi regner med, at banen er opsat i starten af maj. 
Forrygende skolefest
Tak for Jeres store deltagelse i årets skolefest. Igen i år havde 6.klasse selv lavet og instrueret stykket. Eleverne havde i år valgt at have fokus på brugen af medier i deres hverdag. Det kom der mange fine indslag ud af og teknikken og musikken hjalp rigtigt godt til. I år havde vi desuden fokus på at eleverne efter stykket fremviste deres kunnen. Der var rundvisning i EL- lære, fremvisning af Lego Vidu ,udstillinger fra Håndværk og design osv. Skolens store autistklasseelever havde sågar lavet deres egen restaurant med hvide duge, tjenere og rigtig god mad.
Kommende Skoleår
På skolen er vi allerede i gang med at se frem mod kommende skoleår. Vi har arbejdet med implementering af folkeskole reformen. I den forbindelse har vi også evalueret de tiltag, vi har gjort i dette skoleår. Inden længe vil skolebestyrelsen se personalets evalueringer og ledelsen forslag til ændringer. I vil som forældre få besked hurtigst muligt. 
Øget elevtal på skolen
Selvom der er færre børn i den skolepligtige alder, oplever Stillinge Skole en øget tilgang til skolen. I år har vi indskrevet elever svarende til en elev mere i alle skolens klasser. Det betyder også, at flere at skolens klasser er så store, at de måske skal deles i to.
Skolebestyrelses repræsentant
I kommende skoleår har skolebestyrelsen brug for at blive udvidet med nogle suppleanter. De nuværende suppleanter har alle børn, der forlader skolen og suppleanterne kan derfor ikke fortsætte deres virke. Skulle man være forældre på skolen, er der derfor i kommende skoleår mulighed for at blive valgt. Man er velkommen til at henvende sig til skolens ledelse eller skolebestyrelsens medlemmer, hvis man gerne vil høre mere om skolebestyrelsens arbejde.
Hjælp os med at passe på skolens udeområder
Vi oplever desværre i øjeblikket, at nogle af skolens ting bliver brændt af på skolens bålplads. Dette sker især i weekenden og medfører mange ærgrelser og unødvendige regninger. Jeg håber derfor, at vi alle fremover kan hjælpe med at få stoppet hærværket, så skolens områder kan bruges til gavn og glæde for alle i lokalsamfundet.
Martin Villiam Meier
Skoleleder

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *