Nyt fra Hejninge Bylaug

Aktivitetskalender

Gåture
Søndag den 19. februar 2017 kl. 13.00
Søndag den 19. marts 2017 kl. 13.00
Vi mødes ved Strandvejen 118 og går en tur efter fælles beslutning. Turen varer ca. 1½ -2 timer.
Virksomhedsbesøg
Onsdag den 22. februar kl. 18.30
Vi besøger Michael Andersen, Hovvejen 10, Tøvestengården.
Michael vil fortælle om bedriften og alle sine køer. Han vil sikkert også fortælle om det spændende projekt med køer på græs i Tude Å dalen, og samarbejdet med Osteriet og co.
Se mere om Tøvestensgårdens historie dit lokale blad “2 Sogne”.
Generalforsamling
Vi afholder generalforsamling den 25. april 2017 kl. 19. Sted oplyses senere. Sæt allerede nu datoen i din kalender. Vi glæder os til at se rigtig mange, så vi kan styrke vores netværk og sociale relationer.”
Bolette Trier