Nyt fra Grundejerforeningen Hus og Grund.

Foreningen har medlemmer fra Næsby Strand til Bildsø Strand og optager grundejere som medlemmer uanset medlemskab af lokale grundejerforeninger. 

Efter afholdt generalforsamling 2015 er bestyrelsens sammensætning følgende :

Formand    :    Robert Gergelyffy,  Havesangervej 6, Stillinge Strand.

Næstfmd.   :    Arne Larsen, Drosselvej 9, StillingeStrand.

Kasserer          Mogens Pihl,  Bregnevej 5, Stillinge Strand.  

Sekretær     :    Roland Ipsen, Colibrivej 1, Stillinge Strand.

Best.medl.  :    Dorte Skorstengaard, Uglevej  Stillinge Strand. 

Suppleant   :    Hans Rynord,  Falkevej 12, Stillinge Strand.

Suppleant   :    Erik Nygård Kristensen, Drøsselbjergvej 80

Foreningen har  kontakt til Lokalrådet i Kirke Stillinge, som samarbejder med det kommunale styre, og derved søger vi at være på forkant med udviklingen. Foreningen har direkte kontakt til kommunen i sager som har principiel og generel karakter for strandområdet. Foreningen har ca. 250 medemmer og det årlige kontingent er 100 kr. Som medlem har man elektronisk adgang til avisen ”Sjællandske Tidende”.

Sommerens aktiviteter.
Sankt Hans aften.
Tirsdag den den 23. juni afholdes bålafbrænding på Stillinge Strand.  Bålet tændes kl. 21.00.

Strandens Dag.
”Livet på stranden”  lørdag den 6. Juni 2015. En naturvejleder tager børnene, og os andre med på opdagelse på stranden.  
Evt. 1.hjælps Kursus / Hjertestarter Aktiviteten starter kl. 10.00 på vendepladsen ved nedgangen til Stillinge Strand.

Generalforsamling. 
Foreningens ordinære generalforsamling afholdes søndag den  12. juli kl. 10.00
Yderligere information kan indhentes på foreningen hjemmeside www.husoggrund.dk eller ved henvendelse til sekretær Roland Ipsen – telefon 20201336