Nyt fra Askehavegård

Bedste med slag i…
Der var lagt op til storstilet hygge, da der blev holdt ”Bedsteforældredag” den første onsdag i maj. Vi var heldige at få en af årets første, flotte solskinsdage. Tilslutningen var enorm, omkring 70 bedsteforældre mødte op og tog del, i en dag i et børnehavebarns liv. Hver især havde de en blomst/plante med, som blev placeret rundt omkring i krukker og bede. Aldrig har børnehaven set så flot ud.

Forældremøde
Forårets forældremøde er også netop overstået. Vores gæst, Tina Sonne; ergoterapeut fra Stillinge skole, pointerede en masse vigtige ting både i forbindelse med den kommende skolestart og køb af skoletaske, og med børnenes dagligdag generelt.
Tinas oplæg bekræftede os i, at bevægelse og fokus på kroppen giver børnene et godt fundament, som vil gøre mange ting lettere efterfølgende. Vi som forældre fik en masse værktøjer til at hjælpe vores børn til at blive skoleparate, både fysisk og mentalt.

Skolestart rundt om hjørnet.
Den store gruppe, Krudtuglerne, får pudset de sidste vingefjer, inden de bliver sendt i skole til august.    Deres ugentlige forløb bliver brugt til at få de sidste detaljer på plads: så som at huske at række hånden op, når man vil sige noget, og at man skal være stille, når ens lærer fortæller noget, samt at sidde meget stille, meget længe.                                                 For at gøre overgangen lettere for børnene foregår der en del brobygning mellem børnehave og skole, hvor krudtuglerne skal på besøg i skolen og prøve en skoledag. Askehavegård samarbejder med Stillinge skole.

Navneændring.
Askehavegård Børnehave har længe ønsket at blive til en integreret institution, hvilket betyder, at man både har en vuggestuedel og en børnehavedel.
Kommunen har i årets første kvartal fundet ud af, at de mangler ca. 100 vuggestue pladser og har derfor åbnet muligheden for at tage vuggestuebørn ind, hvis man har plads i de eksisterende lokaler.
Så vi har selvfølgelig meldt ud, at vi kan tage 6 børn i vores børnehave, som nu kommer til at hedde Askehavegård Børnehus.
Vi håber naturligvis, at denne nyhed spredes som en steppebrand, og resulterer i en venteliste. Det vil nemlig skabe grobund for at bygge ud og gøre ”Familien” større. 

Taknemmelighed…                                
En af de ting, som gør Askehavegård Børnehave særligt unik, er den måde hvorpå man griber opgaver an. At der en gruppe af frivillige forældre, Aktivitetsudvalget, som er villige til at prioritere deres tid til f.eks. at stable en arbejdsdag på benene, sætte tingene i system, skaffe materialer og maskiner. Dernæst kommer de forældre, som prioriterer at møde op på disse arbejdsdage og give den en ordentlig én over nakken. Det er nemlig ikke for børnehavens skyld, at disse forældre løfter i flok, det er for vores børns skyld…
Så en kæmpe tak til forældrene, som er med til at gøre Askehavegård til det fantastiske sted, som det er…
Og i det hele taget en kæmpe tak til alle, der har deres daglige gang i vores dejlige børnehave: Personale, børn og forældre.

Askehavegård kan være stedet for netop jeres barn, så kig forbi hjemmesiden, ring og få en snak eller kom forbi og se, hvem vi er…
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Askehavegård