Nyt fra Askehavegård Børnehus

Askehavegård Børnehus, Fugleagervej 2, Øster Stillinge, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 47 44,
Askehavegaard@slagelse.dk

Vi vil gerne byde velkommen til Irene, som er startet hos Larverne som pædagogmedhjælper den. 01. januar 2017, og Pia, som ligeledes starter hos Larverne som pædagog d. 01.februar 2017.

Sus fortsætter hos Larverne, så der fremadrettet er et fast team på 3. Det betyder, at hverdagen på stuerne, Høloftet og Laden, nu kommer til at ligne sig selv igen.
Sprogprojekt
I øjeblikket bliver der arbejdet med temaet sprog, både hvordan det ser ud på skrift, men også hvordan man bruger det i praksis. Børnene lærer, at kommunikation indeholder både en taledel og en lyttedel, samt vigtigheden af begge dele. Temaet leges ind ved brug af teater, rim og remser, højtlæsning og samtale. Teaterdelen kan både være med de voksne som skuespillere eller med børnene. De voksne laver nogle gange skuespil, hvor børnene kan se forskellige måder at løse problemer og konflikter på, hvor man bruger sine ord, og ikke sin næve. Men det kan også være børnene, der spiller skuespil, hvor de øver at sige replikker på skift og lytte efter hinanden, så de ved, hvornår det er deres tur. En øvelse de også kan tage med ud i verden, hvor det jo er god kutyme, at man taler på skift og ikke afbryder hinanden. Der bliver ligeledes sat fokus på det skriftlige, hvor børnene øver sig på tal og bogstaver, at skrive og genkende deres navn, samt at lege/skrive bogstaverne for at styrke finmotorikken omkring det. Som supplement til sprogprojektet tager de ældste børn, krudtuglerne, på teatertur til Stillinge Skole for at overvære generalprøven på deres teaterstykke. En tur, der bliver set frem til og talt længe om bagefter.
Fastelavn
Inden længe bliver Askehavegård endnu en gang pyntet op, denne gang til fastelavn. Der klippes katte, lanterner og masker. Så får børnene øvet finmotorikken ved at klippe, tegne og ikke mindst pynte de fine ting, de får lavet. Til sidst sættes det hele på et fastelavns ris, som hænger til pynt indtil efter fastelavn. Snakken går allerede nu på hvad udklædningen skal være til fastelavn. Der høres allerede nu rygter om flere superhelte, prinsesser og søde dyr. Der holdes fastelavn med tøndeslagning fredag d. 24. februar.

Askehavegård kan være stedet for netop jeres barn, så kig forbi hjemmesiden, ring og få en snak eller kom forbi og se, hvem vi er…
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Askehavegård