Formandens beretning

Formandens beretning

I 2010 holdt Lokalrådet Beboermøde d. 6. marts, hvor der var genvalg til Susanne Hvitnov, Ketty Munch og undertegnede. Der var nyvalg til Marianne Espenhein, Vivi Jensen og Børge Carlsen. Ved konstitueringen d. 10. marts var der genvalg på alle poster, hvorfor I igen i år må døje med min formandsberetning.

Lokalrådet har i det forløbende år især koncentreret kræfterne om projekt HUSET, men andre emner og opgaver har da også været behandlet. På sidste beboermøde omtalte vi bl.a. et projekt der hedder ”Blomstrende landsbyer”, jeg tror på at vores lokalområde ville kunne profiterer af dette projekt, men vi har i det forløbende år ikke haft de fornødne resurser til for alvor at komme i gang, endvidere har Slagelse kommune alligevel ikke som ventet støttet op omkring projektet, hvorfor vi – i hvert fald for en tid – har lagt projektet i mølpose.

I foråret 2010 trak Lokalrådet i arbejdstøjet og renoverede området omkring Mindestenen på Støvlebækvej. Vi har efterhånden fået tilplantet området med noget bunddække, i håb om at det fremover er lettere at holde stedet pænt og indbydende. Vi har opsat et bord- & bænkesæt således, at de vejfarende her kan tage sig et hvil, og i eftertænksomhed mindes de stolte kæmper der under anden verdenskrig, gav deres liv for vores frihed.

I foråret lancerede Slagelse kommune en ny plan for busdrift. Planen indeholdt en besparelse på 5,5 millioner, og en god del af pengene skulle ifølge planen hentes på ruterne gennem vores område, faktisk var det planen helt at nedlægge rute 312. Lokalrådet tog sammen med skolebestyrelsen fat i kraven på såvel kommunens politiske som administrative ledelse – og planen er nu rette således, at det kun er enkelte afgange vi her i lokalområdet har mistet. Den lokale reaktion på denne plan for kommunal busdrift, og ikke mindst Lokalrådets samspil med skolebestyrelsen, viser med al tydelighed at sammenhold gør stærk.

Lokalrådet følger lidt med i, hvad de går og foretager sig på Rådhuset. Vi har i det forløbende år derfor kunne berette, om frigivelse af midler til opgradering af Trelleborg samt naturgenopretning langs Tudeå, op til Trelleborg. Det er projekter der rækker en del år ud i fremtiden og projekter der løber op i mange millioner, men det vil være projekter der virkelig sætter vores lokalområde på landkortet. Som modoffensiv til disse gode tiltag, har Forvaltningen i det forgangne år også besluttet, at skære ned i åbningstiden for de offentlige toiletter langs strandene. Sådanne tiltag er i direkte modstrid med politikernes beslutning om, at Slagelse skal satse på turist-erhvervet.

Kloakering langs strandene har også fyldt en del i året der er gået. Lokalrådet holdes opdateret af vores kompetente tovholder Børge Carlsen, der selv bor i Næsby Strand. Børge løber kommunens rådgivere på dørene og deltager i så mange møder om emnet som muligt. Arbejdet på den offentlige ledningsføring i den lavt liggende del af Næsby Strand, skulle have været afsluttet i efteråret sidste år, de bliver nok færdige i løbet af foråret i år. Denne strækning er formentlig også den vanskeligste, da stort set alt arbejdet er foregået under grundvandsspejlet.

Lokalrådet blandede sig også i Plejecenterets sommerfest og udvidede arrangementet til at omfatte resten af byen. Såvel byens handlende som flere af lokalområdets øvrige foreninger bakkede op om denne markedsdag. I år håber vi på endnu større tilslutning, især ville det være dejligt hvis der kom flere gæster.

Lokalrådet har i flere år forsøgt at råbe beslutningstagerne op, i håbet om øget trafiksikkerhed på vores veje. Forvaltningen har så i sin ”alvidende visdom” besluttet, at bruge en masse resurser på byporte ved Bildsø og Næsby Strand, enhver kan med største lethed konstatere, at disse porte ikke har den ringeste effekt.

Netop trafiksikkerheden vil i det kommende år fylde en del i lokalrådets arbejde, i det vi vil inviterer Ungdomsklubben, Skolen og Idrætsforeningen til samarbejde til fordel for trafiksikkerheden.

Med disse ord om det forgangne år, og nogle få om det kommende, vil jeg afslutte min beretning.