Formandens beretning

Formandens beretning

8. marts 2009 holdt Lokalrådet sidst beboermøde med valg til Rådet. Birthe Jacobsen, Hanne Tew og Ib Jensen blev genvalgt for 2 år og Ketty Munch blev valgt for 1 år i stedet for Nikolai Mikkelsen. Susanne Hvitnov blev valgt som suppleant. 1 suppleantpost var vakant, Rådet har altså året igennem manglet et medlem. Den situation håber jeg ikke gentager sig, for jeg mener stadig Rådets arbejde er vigtigt for vores lokalområde. Alene det at Rådet nu serverer gule ærter til det årlige beboermøde, synes jeg giver Rådet en vis eksistensberettigelse. Vi konstituerede os med Hanne som kasserer, Ib som næstformand, Birthe som sekretær og undertegnede som formand.

Som bekendt skal Rådet udpege 2 repræsentanter til StillingeHallens bestyrelse, og her havde vi faktisk 3 kandidater. Vi genudpegede Allan Jensen, og pegede desuden på en helt ny aktivist, nemlig Helle Jensen, idet vi ville tilføre Hallens bestyrelse nogle nye kræfter.

I det forløbende år har Rådet arbejdet med flere projekter, blandt andet den lille film fra vores 2 dejlige sogne, som vi indledningsvis så. Denne film er resultatet af et samarbejde med Sjællandske Medier, og finansieret af Slagelse Kommune. Den kan genses på Lokalrådets hjemmeside www.2sogne.dk. Tak til Sjællandske for et godt samarbejde og til Slagelse Kommune for et godt initiativ samt de økonomiske midler.

Men allerede dagen efter sidste beboermøde var Rådet på banen med et arrangement i Stillinge Forsamlingshus, nemlig optagelserne til ”Mit kæreste eje”, der blev vist på TVØst. Her fik vi markedsført vores 2 sogne på udmærket vis.

Den 18. april, på en pragtfuld solskinsdag, deltog vi i en kommunal landdistriktskonference i Havrebjerg Forsamlingshus, hvor vi fik informationer om det igangværende arbejde med kommunalplanen, der jo er trådt i kraft her pr. 1. januar 2010. Vi fik også en fantastisk motiverende peptalk af Kurt Smith fra Hovborg, der er en stor ildsjæl i landdistriktsarbejde.

Den årlige byvandring var i 2009 henlagt til Havrebjerg, der jo er det 3. sogn i vores lokalområde. Her forestod Helge Christiansen, for 25 eller 26. gang, rundvisningen, hvor han med vanligt lune fortalte anekdoter og historiske facts, om Havrebjerg by og dens indbyggere gennem tiderne.

Rådet har i det forløbende år fået fremstillet 4 forskellige postkort, der sælges hos de handlende i de 2 sogne. Dette igen for at markedsfører vores lille lokalområde, og umiddelbart er projektet en succes. Postkortene er bl.a. brugt til at sende en tak til hver af vores kommunalpolitikere, for at afsætte 4 mill. på dette års budget, til opførelsen af vores Kultur og Fritidscenter HUSET. At politikerne således har fået en direkte og personlig tak, er første gang i kommunens historie, og er bestemt blevet positivt bemærket.

Nogen borgere tror nok, at kontakt til Slagelse Kommune ikke nytter noget, men tro mig det nytter, i hvert fald hvis man taler ordentligt. Rådet fik for nogle år siden opsat affaldsstativer på skolestien, disse stativer blev dog efterhånden fyldt – også fyldt over, Rådet kontaktede derfor Slagelse Kommune, og 2 dage efter var stativerne tømt, og de bliver nu tømt med jævne mellemrum. Sidste år henvendte Rådet sig, på opfordring fra nogle sommerhusejere ved Kelstrup, til Kommunen for, at få flyttet byskiltet ved Kelstrup strand, og derved udvidet zonen med 40 km hastighedsbegrænsning – få uger efter var der opsat nye skilte på rette plads.

Sidst i september deltog jeg i en regional landdistriktskonference i Karrebæksminde, også denne konference var meget lærerig. Vi fik her med al tydelighed vist, hvor vigtigt det er med et godt netværk – at sammenhold gør stærk. Derfor har jeg i årets løb, og gør det gerne igen, opfordret til større og mere samarbejde på tværs af foreningerne for, at udnytte alle de gode resurser, vi har her i lokalområdet på bedste vis – til gavn for os alle. Af hensyn til dette givtige samarbejde, er det vigtigt at alle fremmødte foreninger, institutioner m.v., afleverer kontaktoplysninger til Birthe inden I går hjem.

7. oktober holdt Rådet et velbesøgt valgmøde i Stillinge Forsamlingshus. Her hørte vi først præsentationen af de forskellige partier, hvorefter Gøngehøvdingen Peter Sten fra DR-Regionalen, styrede debatten. Endnu engang kunne vi tiltrække såvel TV-Øst som Sjællandske Medier og ugeaviserne – vores 2 sogne rager op, og ses på lang afstand.

I det forløbende år har vi også holdt øje med udviklingen på Trelleborg, hvis fremtid på et tidspunkt så dyster ud – der blæser dog nu mildere vinde på voldene. Vi har selvfølgelig også haft tæt dialog med den selvejende institution HUSET, StillingeHallen og Støtteforeningen Hejninge-Stillinges venner. Vores samarbejde med Stillinge Idrætsforening er også godt kørende, vi deler indsats og udbytte af vores OK-sponsoraftale, ligesom vi udveksler referater fra vores møder.

Rådet har for et par år siden lavet en ny hjemmeside, der bestemt er et besøg værd. Vores webmaster Ib, lægger stor flid i arbejdet med siden, og vi vil opfordre alle lokalområdets øvrige foreninger, til at slutte op om siden. Måske har Jeres forening ikke en hjemmeside, men så brug vores – har Jeres forening selv en hjemmeside, så brug vores alligevel, vi kan linke mellem siderne. Ib sørger for hele tiden at opdaterer den arrangementskalender, der er på vores hjemmeside – sørg nu for at Jeres arrangementer er i kalenderen, og tjek kalenderen inden I planlægger et nyt arrangement.

I det forløbende år har bestyrelsen for Stillingehallen arbejdet med ændring af vedtægterne for hallen. For Rådet vil det betyde, at vi fremover ikke længere skal udpege 2 medlemmer til hallens bestyrelse, men kun 1. Der skal så på beboermødet vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. På Idrætsforeningens generalforsamling skal der ligeledes vælges 2 medlemmer, derved er der nu skabt øget demokrati i StillingeHallen. Halbestyrelsens forslag til vedtægter er godkendt af Lokalrådet, Stillinge Idrætsforening, Skolebestyrelsen og pædagogisk råd ved Stillinge skole. Tilbage er så kun Slagelse byråd, der endnu ikke er kommet med en tilkendegivelse. Derfor er ”de gamle” vedtægter for StillingeHallen stadig gældende, d.v.s. at Lokalrådet ved vores konstituering skal udpege 2 medlemmer til Hallens bestyrelse. Ændring af Hallens vedtægter, har så nødvendiggjort en revision af Lokalrådets vedtægter, idet der ikke tidligere har stået noget om Hallen i vores vedtægter. Jeg håber I senere tager vel imod Rådets forslag til vedtægtsændringer.

I det kommende ”Lokalrådsår” vil vi bl.a. arbejde med et landsdækkende projekt der hedder ”Blomstrende Landsbyer”, dette projekt skulle gerne gøre det endnu mere attraktivt at bor netop her i området samt synliggøre området endnu mere. Vi vil fremover fortsat forsøge at styrke samarbejdet mellem områdets foreninger og engagementet i lokalbefolkningen.

Dette var min beretning fra året der gik og lidt om året der kommer. Tak.