Lokalrådet

Hejninge Stillinge Lokalråd er en forening, som varetager interesser for lokalområdet, skaber sammenhold og fællesskab ved aktiviteter og tiltag samt udvikler og igangsætter initiativer, som gør lokalområdet mere attraktivt.

Hvis du har forslag til emner og sager, som Lokalrådet kan varetage, er du meget velkommen til at kontakte os på 2sogneformand@gmail.com

 

Efter Beboermødet 2020 består Lokalrådet af følgende medlemmer:

Kirsten Lambert, formand

Bolette Trier, næstformand

Abdel Sabri

Børge Carlsen

Kurt Adrian

Lars W. Rasmussen

Morten Brøgger, sekretær

Ole Winther

Pia Keinicke

Lokalrådets formand: Kirsten Lambert, tlf. 25 54 82 90 2sogneformand@gmail.com

Lokalrådets kasserer: Connie Jensen, 2sognekasserer@gmail.com

Lokalrådets webmaster: www.2sogne.dk – 2sogneweb@gmail.com

Redaktør for 2sogne: Arne Olsen, tlf. 60 67 33 42, 2sogne@gmail.com

 

Lokalrådets bankforbindelse

Arbejdernes Landsbank
Jernbanegade 2, 4200 Slagelse
Lokalrådets kontonummer: 5356 000242740

Lokalrådet er meget taknemmelig for frivillige bidrag, som går til det lokale arbejde.