Lokalrådet

Hejninge Stillinge Lokalråd er en forening, som varetager interesser for lokalområdet, skaber sammenhold og fællesskab ved aktiviteter og tiltag samt udvikler og igangsætter initiativer, som gør lokalområdet mere attraktivt.

Hvis du har forslag til emner og sager, som Lokalrådet kan varetage, er du meget velkommen til at kontakte os på 2sogneformand@gmail.com

 

Efter Beboermødet 2020 består Lokalrådet af følgende medlemmer:

Kirsten Lambert, formand

Bolette Trier, næstformand

Morten Brøgger, sekretær

Børge Carlsen

Abdel Sabri

Karen Brøndel

Lars W. Rasmussen

Erik Nygaard

 

Lokalrådets formand: Kirsten Lambert tlf. 25 54 82 90 2sogneformand@gmail.com

Lokalrådets kasserer: Connie Jensen 2sognekasserer@gmail.com

Lokalrådets webmaster: www.2sogne.dk  2sogneweb@gmail.com

Redaktør for 2sogne: Arne Olsen tlf. 60 67 33 42 2sogne@gmail.com

 

Lokalrådets bankforbindelse

Arbejdernes Landsbank
Jernbanegade 2, 4200 Slagelse
Lokalrådets kontonummer: 5356 000242740

Lokalrådet er meget taknemmelig for frivillige bidrag, som går til det lokale arbejde.