Lokalrådets beboermøde marts 2015

IMG_1627Lokalrådet holdt Beboermøde lørdag d. 7. marts, beboermødet svarer til andre foreningers generalforsamling. Mødet blev indledt med et forrygende foredrag af Jack Hindborg. Jack er tidligere medlem af Frømandskorpset og Siriuspatruljen, faktisk er han én af kun tre danskere, der har gjort tjeneste begge steder. Jack har en fantastisk humoristisk og konstruktiv tilgang til konflikthåndtering, og da han arbejdede aktivt med konflikthåndtering, var det som regel med livet som indsats, så han har lært tingene på den hårde måde. Synd at blot ca. 45 personer havde fundet frem til HUSET denne lørdag formiddag men til gengæld fik de så et forrygende godt foredrag.
Ole Olsen blev valgt som dirigent, et hverv han bestred med vanlig omhu og kompetence. Ole konstaterede straks, at Beboermødet var lovligt indvarslet.
Der skulle vælges tre lokalrådsmedlemmer og to suppleanter, og der var hele seks kandidater. Beboermødet godkendte Formandens forslag om, at vælge tre suppleanter for således, at aktivere flere personer i Lokalrådets arbejde. Ib Jensen, Lars Bøcher og Kirsten Lambert blev valgt til Lokalrådet og Karen Brøndel, Abdel Sabri og Yoram Roshu blev valgt som suppleanter. Der var genvalg til Jane Brodthagen og Egon Henriksen som revisorer.
Camilla Jensen er lokalrådets kasserer (udenfor lokalrådet).
Lokalrådet har efterfølgende konstitueret sig og Lars Schou fortsætter som formand, Ib Jensen som næstformand og webmaster samt Marianne Espenhain som referent.
Umiddelbart inden mødet blev afsluttet med en rigtig dejlig frokost leveret af Stillinge Forsamlingshus, blev Lokalrådets Årspris uddelt. Prisen gik til Arne Olsen, hvorom der blev sagt følgende:
Lokalrådets Årspris.
Prisen gives til en person, der uegennyttigt arbejder for lokalområdet.
Den gives for det ulønnede bestyrelsesarbejde eller for det frivillige foreningsarbejde. Den gives til en af ”Tordenskjolds Soldater”, der ofte stiller op for lokalområdet og foreningerne, en ildsjæl der yder en indsats ud over det normale i ”det daglige” i lokalområdet. Prisen kan også gives for ”den gode historie” i et enkeltstående succesfuldt projekt, hvor en ildsjæl har gjort sig særligt positivt bemærket. Prisen kan også gives til foreninger eller institutioner, der ved frivilligt arbejde løfter en særlig opgave i lokalområdet eller har gennemført et enkeltstående succesfuldt projekt til gavn for en større del af lokalområdet. Lokalrådet modtog inden fristens udløb 6 indstillinger på værdige prismodtagere, og vi har i år langt vægt på, at give prisen til en der fortsat er særdeles aktiv, ja faktisk en der har en stigende aktivitetskurve, og denne person er:
IMG_1647Arne Olsen, der i mange år som chefredaktør på 2sogne, har vist hvor flot et beboerblad kan laves. Arne er desuden aktiv for Lokalrådet, uden dog at være medlem, således deltager han i arbejdet med informationsskærme og andet markedsføringsarbejde, ligesom han har trukket hårdt i arbejdet for Picnickoncerterne.
Arne har gennem årerne været aktiv i Idrætsforeningen og derudover ydet en fantastisk indsats som fodboldtræner for pigerne. Man kunne nu tænke, at Arne har leveret sin borgerpligt her i sognet, men nej. I 2014 var Idrætsforeningen i overhængende fare for at lukke, da det ikke længere var muligt at finde frivillige kandidater til bestyrelsesposterne. Arne påtog sig derfor posten som Næstformand i – hvilket mange sætter stor pris på, da det er af stor betydning for vores Lokalområde, at det er muligt at dyrke sport lokalt.
Arne deltager også som repræsentant for Idrætsforeningen i den projektgruppe, der arbejder for en Lokal Udviklings Plan.
Arne er den stille slider, der ikke gør væsen af sig selv, men som lægger rigtig mange kræfter og resurser i at få det lokale foreningsliv til at fungere.
Se flere billeder fra beboermødet:
[nggalbum id=66 template=compact]