LOKALRÅDETS ÅRSPRIS

2sognelogo 1

Prisen gives til en person, der uegennyttigt arbejder for lokalområdet.

Den gives for det ulønnede bestyrelsesarbejde eller for det frivillige foreningsarbejde. Den gives til en af ”Tordenskjolds Soldater”, der ofte stiller op for lokalområdet og foreningerne, en ildsjæl der yder en indsats ud over det normale i ”det daglige” i lokalområdet.

Prisen kan også gives for ”den gode historie” i et enkeltstående succesfuldt projekt, hvor en ildsjæl har gjort sig særligt positivt bemærket.

Prisen kan også gives til foreninger eller institutioner, der ved frivilligt arbejde løfter en særlig opgave i lokalområdet eller har gennemført et enkeltstående succesfuldt projekt til gavn for en større del af lokalområdet.

Prisen er på 5.000,- kr. og uddeles på det årlige beboermøde.

Foreninger, institutioner og enkeltpersoner kan indstille kandidater til prisen. Indstillingen, der skal være skriftlig og begrundet, skal være Lokalrådet i hænde senest 31. december på mail til 2sogneformand@gmail.com