Lokalrådet afholder det årlige Beboermøde

Det er torsdag d. 9. marts 2017 kl. 19.00
Mødet holdes i HUSET, Bildsøvej 74 C.
Lokalrådet er vært ved kaffe / the og brød.
Program:
Beboermøde med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af Lokalråd og suppleanter (valg af stemmetællere).
6. Valg af revisorer
7. Eventuelt
Overrækkelse af Lokalrådets Årspris