Landsbyernes erhvervsnetværk

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Landsbyernes Erhvervsnetværk til afholdelse onsdag den 19. april 2017, kl. 19.00 i HUSET, Bildsøvej 74C, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse.
Dagsorden efter vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse og fremlæggelse af budget
  4. Evt. indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af suppleanter
  8. valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Forslag til behandling under pkt. 4 skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslag kan sendes tillandsbyerneserhverv@gmail.com.
Se mere på www.landsbyerhverv.dk
Med venlig hilsen
Lars Emde Poulsen / Formand for Landsbyernes Erhvervsnetværk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *