Landsbyernes Erhvervsnetværk arrangerer virksomhedsbesøg hos HJ HUSE,

HJ Huse, Bildsøvej 106 – Kelstrup, torsdag d. 9. februar 2017, kl. 19.00.
Vi begynder med rundvisning i virksomheden, hvorefter Direktør John M. Jensen
fortæller om virksomhedens historie, virke og ikke mindst fremtidsvisioner. Herefter vil deltagerne have rig mulighed for at netværke samt dele erfaringer og viden.
Der vil blive serveret kaffe, the, øl og vand samt lidt spiseligt.
Arrangementet er udelukkende for medlemmer af Landsbyernes Erhvervsnetværk.
Som medlem optages alle erhvervsdrivende med virksomhed eller bopæl i Havrebjerg, Hejninge eller Stillinge sogne. Send en mail for yderligere
informationer, indmeldelse i foreningen eller tilmelding til arrangementet på landsbyerneserhverv@gmail.com.
Tilmelding til arrangementet senest d. 31. januar 2017.
På bestyrelsens vegne
Lars Emde Poulsen
landsbyerneserhverv@gmail.com