KFUM spejdernes generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i KFUM-spejdernes Støtteforening i Stillinge
Vi indbyder hermed til ordinær generalforsamling Tirsdag den 2. februar 2016 kl. 19.30 i Spejdergården, Støvlebækvej 4.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Beretning fra Støtteforeningen.

3. Fremlæggelse af Støtteforeningens regnskab.

4. Fremlæggelse af Grupperådets regnskab

5. Beretning fra Bæverne

6. Beretning fra Ulveflokken.

7. Beretning fra Junior- og Spejdertroppen.

8. Beretning fra Roverklanen.

9. Beretning fra Gruppelederen.

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant til Støtteforeningen

Følgende er på valg:

Mette Christensen – modtager genvalg

11. Valg af repræsentanter til Grupperådet

Følgende er på valg:

Henrik Andersen – udtræder

Stine Andersen – udtræder

Peder Dam – modtager genvalg

Peter Nielsen – modtager genvalg

12. Valg af revisor.

Claus Jensen – modtager genvalg

13. Fastsættelse af kontingent.

14. Eventuelt.

Medlemskab KFUM-Spejderne Støtteforening kan opnås ved indbetaling af

kr. 50.00 pr. medlemskab.

Beløbet kan indbetales i SparNord konto Reg. 9383 kontonr. 45 81 53 10 15.

Støtteforeningen byder på kaffe, kage, øl og vand.

På vegne af KFUM-Spejdernes Støtteforening

Mette Christensen & Manja Kristensen