Kategoriarkiv: Nyhed

Her skal nyheder placeres.

2sogne december 2022

2sogne december 2022 kan læses ved at klikke på nedenstående forside. Rigtig god læselyst.

Lokalbladet 2sogne udgives af Lokalrådet for Hejninge og Stillinge. Bladet udkommer 6 gange årligt, trykkes i 1.500 eksemplarer og omdeles gratis til samtlige helårshusstande i området.

Det er tilladt for alle at skrive indlæg til bladet, indholdet skal blot omhandle begivenheder eller informationer, som har interesse for beboere i lokalområdet.

Send dit indlæg til 2sogne@gmail.com, deadline er altid den 10. i ulige måneder.

2sogne oktober 2022

2sogne oktober 2022 kan læses ved at klikke på nedenstående forside. Rigtig god læselyst.

2sogne oktober

Lokalbladet 2sogne udgives af Lokalrådet for Hejninge og Stillinge. Bladet udkommer 6 gange årligt, trykkes i 1.600 eksemplarer og omdeles gratis til samtlige helårshusstande i området.

Det er tilladt for alle at skrive indlæg til bladet, indholdet skal blot omhandle begivenheder eller informationer, som har interesse for beboere i lokalområdet.

Send dit indlæg til 2sogne@gmail.com, deadline er altid den 10. i ulige måneder.

2sogne august 2022

2sogne august 2022 kan læses ved at klikke på nedenstående forside. Rigtig god læselyst.

Lokalbladet 2sogne udgives af Lokalrådet for Hejninge og Stillinge. Bladet udkommer 6 gange årligt, trykkes i 1.600 eksemplarer og omdeles gratis til samtlige helårshusstande i området.

Det er tilladt for alle at skrive indlæg til bladet, indholdet skal blot omhandle begivenheder eller informationer, som har interesse for beboere i lokalområdet.

Send dit indlæg til 2sogne@gmail.com, deadline er altid den 10. i ulige måneder.

2sogne juni 2022

2sogne juni 2022 kan læses ved at klikke på nedenstående forside. Rigtig god læselyst.

2sogne juni 2022

Lokalbladet 2sogne udgives af Lokalrådet for Hejninge og Stillinge. Bladet udkommer 6 gange årligt, trykkes i 1.600 eksemplarer og omdeles gratis til samtlige helårshusstande i området.

Det er tilladt for alle at skrive indlæg til bladet, indholdet skal blot omhandle begivenheder eller informationer, som har interesse for beboere i lokalområdet.

Send dit indlæg til 2sogne@gmail.com, deadline er altid den 10. i ulige måneder.

 

Hejninge-Stillinge Lokalråd har et tæt samarbejde med Sydsjællands og Lolland-Falsters politi, som udgiver DIALOGEN. I dette nummer bl.a. kan læse om stort fald i antal indbrud.

DIAlogen marts 2022 Slagelse

2sogne april 2022

2sogne april 2022 kan læses ved at klikke på nedenstående forside. Rigtig god læselyst.

2sogne april 2022

Lokalbladet 2sogne udgives af Lokalrådet for Hejninge og Stillinge. Bladet udkommer 6 gange årligt, trykkes i 1.600 eksemplarer og omdeles gratis til samtlige helårshusstande i området.

Det er tilladt for alle at skrive indlæg til bladet, indholdet skal blot omhandle begivenheder eller informationer, som har interesse for beboere i lokalområdet.

Send dit indlæg til 2sogne@gmail.com, deadline er altid den 10. i ulige måneder.

2sogne februar 2022

2sogne februar 2022 kan læses ved at klikke på nedenstående forside. Rigtig god læselyst.

Lokalbladet 2sogne udgives af Lokalrådet for Hejninge og Stillinge. Bladet udkommer 6 gange årligt, trykkes i 1.600 eksemplarer og omdeles gratis til samtlige helårshusstande i området.

Det er tilladt for alle at skrive indlæg til bladet, indholdet skal blot omhandle begivenheder eller informationer, som har interesse for beboere i lokalområdet.

Send dit indlæg til 2sogne@gmail.com, deadline er altid den 10. i ulige måneder.

2sogne december 2021

2sogne december 2021 kan læses ved at klikke på nedenstående forside. Rigtig god læselyst.

2sogne december 2021

Lokalbladet 2sogne udgives af Lokalrådet for Hejninge og Stillinge. Bladet udkommer 6 gange årligt, trykkes i 1.600 eksemplarer og omdeles gratis til samtlige helårshusstande i området.

Det er tilladt for alle at skrive indlæg til bladet, indholdet skal blot omhandle begivenheder eller informationer, som har interesse for beboere i lokalområdet.

Send dit indlæg til 2sogne@gmail.com, deadline er altid den 10. i ulige måneder.

BEBOERMØDE

Hejninge Stillinge lokalråd inviterer til
BEBOERMØDE
onsdag den 3. november kl. 19
i Huset på Bildsøvej 74C, Kirke Stillinge
Generalforsamling kl. 19

Dagsorden:
• Valg af dirigent
• Formandens beretning
• Kassererens beretning
• Indkomne forslag
• Valg af Lokalråd og suppleanter (valg af stemmetællere)
På valg er Morten Brøgger, Bolette Trier Nissen, Karen Brøndel og
Kirsten Lambert. Alle ønsker genvalg
• Valg af revisorer
På valg er Jane Brodthagen og Egon Henriksen. Begge ønsker genvalg.
• Eventuelt
Forslag skal sendes til 2sogneformand@gmail.com senest 2 uger før Beboermødet.
Lokalrådet giver kaffe, te og kage.

Musikcafé kl. 20
Kom til hyggelig og sjov Musikcafé med musiker Per Emil Buch.
Per Emil spiller og synger egne og andres sange, og i aftenens løb vil han levere dejlig musik fra flere hylder – blandt andet jazz, folkemusik og shanty. Det hele krydres med absolut sandfærdige røverhistorier.
Tag familien, venner og naboer med og få en hyggelig og sjov aften sammen.
Køb øl, vand og vin til rimelige priser i baren.