Juletid i Børnehaven Askehavegård

julekysUrene er stillet om til vintertid, og det føles lidt mere naturligt at bruge mere tid til indendørshygge. Nu er der heller ikke så lang tid til jul, og i november måned blev der brugt en del tid på at lave julehemmeligheder til forældrene. Så har vi nemlig masser af tid i hele december til julehygge og andre overraskelser. I løbet af efteråret har børnene beskæftiget sig med temaet Natur og naturfænomener i deres aldersgrupper, hvor de har hørt om vejret og farvernes skifte samt løvfald. Børnene fik også et indblik i hvorfor, at dyrene samler forråd og går i hi. I denne forbindelse har børnene bygget et insekthotel, hvilket har givet dem mulighed for at følge de små insekter på klods hold. Men også årstidernes frugter, og hvad de kan blive til i køkkenet, er tema. Alt hvad der er høstet i vores have og urtehave, har børnene, sammen med de voksne, tryllet om til lækker syltetøj, supper, boller eller kager. Den søde juletid… og ventetid Børnene er begyndt at lytte efter drillenisserne samt at spejde efter spor fra dem. Julemusene flytter formentlig ind igen i år, og de tager på skift med børnene hjem og fortæller om deres oplevelser i december. Torsdag den 10.december må der sættes kryds i kalenderen til vores julearrangement. Børnene går Lucia-optog og bagefter serveres der gløgg og æbleskiver af aktivitetsudvalget. Rygterne siger, at vi får besøg af en helt særlig gæst igen i år, der har et langt hvidt skæg og elsker børn. Mon ikke han også har et par godteposer med i sækken …
Velkommen Det er rigtig dejligt, at Askehavegård har et stort tilløb. I løbet af efteråret/vinter startede 7 nye børn. Vi siger derfor velkommen til Oscar, Gustav og Caya, der startede den 1. oktober på høloftet, Mathias der startede den 1. oktober på laden, Camilla der startede den 1.november på laden, Diana der starter den 1.december på høloftet, Emil der starter den 1. december på laden. Vi siger også velkommen til Jonathan, der starter den 1. januar på høloftet. Vi ønsker jer en dejlig start og en fantastisk tid i Askehavegård Børnehave.
Bestyrelsen Ved forældremødet den 7. oktober blev der afholdt valg til Askehavegårds bestyrelse. Peter Holm blev valgt som bestyrelsesmedlem, Simone Pedersen og Christian Pedersen blev valgt som suppleanter. Ved bestyrelsesmødet, den 5. november 2015 konstituerede bestyrelsen sig og både Pia Nielsen og næstformand Louise Holme Hansen blev genvalgt. Den samlede bestyrelse består af: Juletid i Askehavegård 2sogne December 2015 13 Pia Nielsen (formand), Louise Holme Hansen (næstformand og LDD mandat fra Danske Daginstitutioner), Palle Woss Petersen (LDD mandat og direktør for Danske Daginstitutioner), Maria Sværke (bestyrelsesmedlem), Peter Holm (bestyrelsesmedlem), Simone Pedersen (suppleant), Christian Pedersen (suppleant), samt Børnehavens leder og en medarbejderrepræsentant.

Til sidst vil vi gerne sige tak for endnu et dejligt år i Askehavegård Børnehave til både børn og forældre og ikke mindst et særlig tak til vores super motiverede personale, som yder en kæmpe indsats året rundt. Uden jer vil Askehavegård ikke være Askehavegård! De bedste julehilsener Bestyrelsen i Askehavegård Børnehave