Hus og grundejerforeningen for Stillinge strandarealer

Foreningen har medlemmer fra Næsby Strand til Bildsø Strand og optager grundejere som medlemmer uanset medlemskab af lokale grundejerforeninger.
Efter afholdt generalforsamling 2016 er bestyrelsens sammensætning følgende :

Formand: Robert Gergelyffy, Havesangervej 6, Stillinge Strand.

Næstfmd.: Arne Larsen, Drosselvej 9, StillingeStrand.

Kasserer: Mogens Pihl, Bregnevej 5, Stillinge Strand.

Sekretær: Roland Ipsen, Colibrivej 1, Stillinge Strand.

Best.medl.: Erik Nygaard Kristensen, Drøsselbjergvej 80, Stillinge Strand.

1.Suppleant: Karina Aabavn, Kongsmarksvej 12, Stillinge Strand.

2.Suppleant: Poul Schmidt, Egebækvej 22, Stillinge Strand

Foreningen har kontakt til Lokalrådet i Kirke Stillinge, som samarbejder med det kommunale styre, og derved søger vi at være på forkant med udviklingen. Foreningen har direkte kontakt til kommunen i sager, som har principiel og generel karakter for strandområdet.
Foreningen har ca. 250 medemmer og det årlige kontingent er 100 kr.
Sommerens foreløbige planlagte aktiviteter

Bestyrelsesmøder : 19/3 og 21/5-2017.
Sankt Hans aften Fredag den den 23. juni afholdes bålafbrænding på Stillinge Strand. Bålet tændes kl. 21.00.
Generalforsamling Foreningens ordinære generalforsamling afholdes søndag den 9. juli kl. 10.00.
Yderligere information kan indhentes på foreningen hjemmeside www.husoggrund.dk på Facebook eller ved henvendelse til
sekretær Roland Ipsen telefon 20201336