Hejninge bylaug

Præsentation af Hejninge Bylaug
Hejninge Sogn har fået et Bylaug og foreningen Hejninge Bylaug blev stiftet den 23. 4. 2014 på grundlag af ønske fra flere borgere i byen om mulighed for bedre kontakt og for flere fælles oplevelser i det nære miljø.
Formålet med foreningen er derfor at få skabt et godt socialt og kulturelt miljø ved at planlægge og gennemføre forskellige aktiviteter af både social og praktisk art.
Ind til videre er der gennemført / planlagt loppemarked, byfest, forskellige fælles ture i nærområdet, besøg på St. Galla, fremstilling af en opslagstavle til bylauget og der er flere planer og ideer i undervejs.
Foreningens virksomhed er almennyttig og er åben for enhver borger bosiddende i Hejninge sogn og som tilslutter sig foreningens formål. Tilmelding kan ske ved at sende en mail til bestyrelsen@hejninge.dk hvorefter tilmeldte løbende modtager information om aktiviteter m.v.
Der er p.t. ikke medlemskontingent.
Man kan kontakte os ved at skrive til bestyrelsen@hejninge.dk
m.v.h. Bestyrelsen i Hejninge Bylaug