Grundejerforeningen Hus & Grund – INFO

Grundejerforeningen Hus og Grund Foreningen har medlemmer fra Næsby Strand til Bildsø Strand og optager grundejere som medlemmer uanset medlemskab af lokale grundejerforeninger.
Efter afholdt generalforsamling 2014 er bestyrelsens sammensætning følgende: 
Formand Robert Gergelyffy, Havesangervej 6, Stillinge Strand.
Næstfmd. Arne Larsen, Drosselvej 9, StillingeStrand.
Kasserer Mogens Pihl, Bregnevej 5, Stillinge Strand.
Sekretær Roland Ipsen, Colibrivej 1, Stillinge Strand.
Best.medl. Dorte Skorstengaard, Uglevej Stillinge Strand.
Suppleant Hans Rynord, Falkevej 12, Stillinge Strand.
Suppleant Karin Sørensen Gergelyffy.

Foreningen har kontakt til Lokalrådet i Kirke Stillinge, som samarbejder med det kommunale styre, og derved søger vi at være på forkant med udviklingen. Foreningen har direkte kontakt til kommunen i sager, som har principiel og generel karakter for strandområdet.
Foreningen har ca. 250 medlemmer og det årlige kontingent er 100 kr. Som medlem har man elektronisk adgang til avisen ”Sjællandske”.
Sommerens aktiviteter
Sankt Hans aften
Tirsdag den den 23. juni afholdes bålafbrænding på Stillinge Strand. Bålet tændes kl. 21.00.
Strandens Dag
”Livet på stranden” lørdag den 6. juni 2015 En naturvejleder tager børnene og os andre med på opdagelse på stranden.
Evt. 1.hjælps Kursus/Hjertestarter. Aktiviteten starter kl. 10.00 på vendepladsen ved nedgangen til Stillinge Strand.
Generalforsamling
Foreningens ordinære generalforsamling afholdes søndag den 12. juli kl. 10.00.
Yderligere information kan indhentes på foreningen hjemmeside www.husoggrund.dk eller ved henvendelse til sekretær Roland Ipsen – telefon 20201336