Generalforsamling – Stoukærgaard

Grundejerforeningen Stoukærgaard Indkalder hermed til den årlige generalforsamling Tirsdag den 16. april 2015 kl. 19.00
Stillinge Forsamlingshus, Stillingevej 88
”Dagsorden i henhold til vedtægterne”
Vedtægterne kan findes på www.2sogne.dk
Forslag stiles til formand Søren Johansen, Bygmarken 3, 4200 Slagelse, enten pr. brev eller på mail: psjohansen@dbmail.dk senest 11. april 2015.