Generalforsamling i Stillinge Idrætsforening

Det er i Huset, Bildsøvej 74 C, mandag den 27. februar 2017 kl. 19.00
Dagsorden ifølge vedtægterne.
http://www.stillingeif.dk

I forbindelse med den kommende generalforsamling har Hans Kurt Nielsen, efter 4 år, valgt at trække sig fra posten som formand for badmintonudvalget.
Ligeledes har udvalgsmedlem Pia Nielsen, efter 10 ½ år på forskellige poster, valgt at trække sig fra udvalget.
Dette betyder, at det er nødvendigt at få nye mennesker til at føre badmintonafdelingen videre.
Der er brug for 2-3 personer, som har lyst til at stå for:
• Indskrivning til badminton i august.
• Udarbejde og sætte opslag op; baneoversigt, juleafslutning, sæsonafslutning og evt. skoleferie (uge 42 og uge 7), samt lukket iuge 6.
• Trække lister i programmet Conventus i forhold til kontingent.
• Vælge en formand, som skal repræsentere afdelingen i bestyrelsen. Der er ikke mødepligt til bestyrelsesmøder.
Der er mulighed for at arrangere turnering, en dag med fællesspil eller lignende, hvis man har lyst til det. Opgaverne er få men vigtige for, at badminton fremadrettet kan være en aktiv idrætsgren i Stillinge IF.
Selvom Hans Kurt og Pia begge takker af, vil de stå til rådighed for det nye udvalg i den kommende sæson, så der bliver en glidende overgang.
Hvis man ønsker at stille op eller har spørgsmål, kan der rettes henvendelse til Hans Kurt Nielsen tlf. 58549286 eller Pia Nielsen tlf. 51625455