Generalforsamling i Kelstrup Forsamlingshus

Kelstrup Forsamlingshus afholder generalforsamling i forsamlingshuset mandag den 20. marts 2017 kl. 18.30
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen